PDA

View Full Version : AlgemeenPages : [1] 2

 1. bezwaartermijn vangt aan op dag na die waarop belanghebbende kennis kreeg van aanslag
 2. LJN: BB3875, Hoge Raad, 43265
 3. LJN: AZ7994, Hoge Raad, 42350
 4. LJN: BH5559, Hoge Raad, 43313
 5. LJN: BH5941, Gerechtshof Amsterdam, 04/00240
 6. LJN: BH5928, Gerechtshof Amsterdam, 08/00060 en 00061
 7. LJN: BH6453, Hoge Raad, CPG 08/01579
 8. LJN: BF9243, Hoge Raad, 40612
 9. LJN: BH9209, Hoge Raad, 43303
 10. LJN: BI0324, Rechtbank Breda, AWB 07/2140
 11. LJN: BC9538, Hoge Raad, 07/10432 onjuist gebruik van 'groen kanaal'
 12. LJN: BI1257, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/7983 BPM
 13. LJN: BI1223, Hoge Raad, 07/10529
 14. LJN: BH9332, Rechtbank Haarlem, 08/360
 15. LJN: BI3518, Gerechtshof 's-Gravenhage, BK-08/00096
 16. LJN: BI3370, Raad van beroep voor belastingzaken, 2005/0374
 17. LJN: BI3343, Raad van beroep voor belastingzaken, 2004/728-730
 18. LJN: BI3759, Hoge Raad, 08/02966
 19. LJN: BI3280, Hoge Raad, 43820
 20. LJN: BI3777, Hoge Raad, 43002bis
 21. LJN: BI4572, Gerechtshof Amsterdam, 07/0902 DK en 09/0703 DK
 22. LJN: BI4472, Gerechtshof Amsterdam, 07/00901 DK en 07/00904 DK
 23. LJN: BI5100, Hoge Raad, 08/00824
 24. LJN: BI5098, Hoge Raad, 07/10676
 25. LJN: BI5106, Hoge Raad, 42483
 26. LJN: AZ5453, Hoge Raad, 42316
 27. LJN: BI6107, Hoge Raad, 43621
 28. LJN: BD3571, Hoge Raad, 43853
 29. LJN: BI7559, Gerechtshof Leeuwarden, BK 102/07 BPM
 30. LJN: BI8219, Rechtbank Almelo, 09/45 LEGGW AQ1 A
 31. LJN: BI6164, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/456 IB/PVV
 32. LJN: BI8501, Hoge Raad, CPG 08/02453
 33. LJN: BC5878, Hoge Raad, 44029
 34. LJN: BI9983, Rechtbank Arnhem, AWB 08/499 en 08/500
 35. LJN: BI9816, Hoge Raad, 43397
 36. LJN: BI9815, Hoge Raad, 41715bis
 37. LJN: BI9790, Hoge Raad, CPG 09/00654
 38. LJN: BJ0690, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02/03479
 39. LJN: BJ1298, Gerechtshof Amsterdam, 04/03329
 40. LJN: BJ1410, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08/00090
 41. LJN: BJ1415, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08/00282
 42. LJN: BJ1707, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/6042 OB
 43. LJN: BJ1845, Gerechtshof Amsterdam, 08/00155
 44. LJN: BJ1914, Gerechtshof Amsterdam, 05/00053
 45. LJN: BJ2009, Hoge Raad, 43535
 46. LJN: BJ1971, Hoge Raad, 07/11237
 47. LJN: BJ2687, Rechtbank Arnhem, AWB 08/24
 48. Geadresseerde van UTB is niet in de gelegenheid gesteld om haar standpunt kenbaar te maken. Recht van verdediging is geschonden
 49. LJN: BJ2928, Gerechtshof Amsterdam, 07/00943
 50. LJN: BJ2752, Rechtbank Haarlem, 08/902
 51. LJN: BI3378, Rechtbank Haarlem, AWB 05/6023
 52. LJN: BJ3186, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 01/845629-08
 53. LJN: BJ2743, Rechtbank Haarlem, 08/3763
 54. LJN: BJ4239, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02/04182
 55. LJN: BJ4520, Rechtbank Breda, 07/4077
 56. LJN: BJ4148, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/4677
 57. Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie met betrekking tot toepassing van artikel 33, aanhef, letter f, van het Communautair douanewetboek ingeval goederen werden geleverd onder leveringsconditie 'delivered duty paid' en douanerechten worden nag
 58. Douanerechten; artikel 220, lid 2, aanhef en letter b, CDW, juncto artikel 871 UCDW; rechter is niet aan beoordeling van enige voorwaarde van artikel 220, lid 2, aanhef en letter b, CDW toegekomen, Inspecteur moet de zaak voorleggen aan EU
 59. Diefstal van containers geladen met sigaretten; onttrekking van goederen aan douanetoezicht?; is vervoerder op grond van artikel 203, lid 3, CDW aan te merken als schuldenaar?
 60. LJN: BJ5159, Hoge Raad, 42913
 61. Het Hof oordeelt dat uit de strafrechtelijke veroordeling wegens sigarettensmokkel niet kan worden bewezen dat belanghebbende kon beschikken over de onveraccijnsde drank en vernietigt de naheffingsaanslag.
 62. LJN: BJ7717, Gerechtshof Amsterdam, 08/00048 t/m 08/00050
 63. LJN: BJ8349, Rechtbank Haarlem, 09/9
 64. LJN: BJ8531, Hoge Raad, CPG 09/00335
 65. LJN: BD4432, Hoge Raad, 07/10476
 66. LJN: BD4373, Hoge Raad, 07/10290
 67. LJN: BJ8511, Hoge Raad, CPG 09/00078
 68. LJN: BJ8722, Gerechtshof Amsterdam, 07/00072
 69. LJN: BJ8782, Rechtbank Breda, 08/5579
 70. LJN: BJ9381, Rechtbank Breda, 07/1196
 71. LJN: BJ9435, Gerechtshof Amsterdam, 08/00707 en 08/00708
 72. LJN: BI1892, Hoge Raad, 07/10481
 73. LJN: BJ9692, Gerechtshof Arnhem, 08/00089
 74. LJN: BH0546, Hoge Raad, 08/02433
 75. LJN: BK0064, Gerechtshof Amsterdam, 08/00361 t/m 08/00364
 76. LJN: BD9214, Hoge Raad, 07/10070
 77. LJN: BK0355, Hoge Raad, CPG 08/04259
 78. LJN: BK0364, Hoge Raad, CPG 09/01256
 79. LJN: BK0368, Hoge Raad, CPG 09/01693
 80. LJN: BK0353, Hoge Raad, CPG 08/04252
 81. LJN: BK0360, Hoge Raad, CPG 08/04991
 82. LJN: BK0278, Hoge Raad, 08/00643
 83. LJN: BK0434, Rechtbank Haarlem, 08/4069
 84. LJN: BK0480, Centrale Raad van Beroep, 09/799 WWB
 85. LJN: BH4047, Hoge Raad, 08/02701, Aan de aangever noch aan belanghebbende is meegedeeld dat het vervoersdocument en de goederen het kantoor van bestemming niet hebben bereikt.
 86. LJN: BH4056, Hoge Raad, 08/02702
 87. LJN: BK0532, Rechtbank Haarlem, 08/7393, geen sprake is van opgewekt vertrouwen bij de importeur. Het ten onrechte toepassen van het invoercertificaat is niet te wijten aan een vergissing van de douaneautoriteiten zelf
 88. LJN: BK3222, Gerechtshof Amsterdam, 08/00074 en 08/00075
 89. LJN: BK3803, Hoge Raad, CPG 08/03662
 90. LJN: BG9014, Hoge Raad, 07/10005
 91. LJN: BK3806, Hoge Raad, 42560bis
 92. Arrest C‑349/07 Sopropé : horen belanghebbende voor uitreiking UTB essentieel
 93. Hoge raad 08/03239 artikel 220, lid 2, letter b, CDW; domiciliëringsprocedure; jarenlang aanvaarden van invoeraangiften met vermelding van onjuiste GN-code vormt nog geen vergissing van de douaneautoriteiten.
 94. Arrest C-250/91 is sprake van "een vergissing (...) die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken", als bedoeld in artikel 5, lid 2, van verordening nr. 1697/79 ?
 95. Hoge raad 35960 datum 14-03-2001, heffing omzetbelasting bij douaneschuld art 203 / 204 CDW
 96. Hoge raad 40612, teruggaaf art 236 begrip "wettelijk verschuldigd "
 97. Arrest Wandel C-66/99 Communautair douanewetboek en uitvoeringsverordening - Ontstaan van douaneschuld bij invoer - Relevant tijdstip - Begrip onttrekking aan douanetoezicht van goederen die aan rechten bij invoer zijn onderworpen
 98. Rechtbank Haarlem 12-03-2009 , 07/6680 Geadresseerde van UTB is niet in de gelegenheid gesteld om haar standpunt kenbaar te maken. Recht van verdediging is geschonden. Beroep gegrond
 99. Douane. Beroep op het arrest Sopropé kan ook slagen in het geval een verzoek tot terugbetaling is ingediend.
 100. Toespraak over Rule of Law
 101. Arrest C-230/08 HvJ Begrip ‚in beslag genomen en op hetzelfde tijdstip of naderhand verbeurdverklaarde’ goederen - Tenietgaan van douane‑ en belastingschulden
 102. arrest zaak C‑12/10 Gemeenschappelijk douanetarief scootmobielen
 103. Zaak C‑78/10 , „Douane-unie – Kwijtschelding invoerrechten – Vertegenwoordiging – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Mogelijkheid zich op kwijtschelding van douaneschuld ten aanzien van hoofdelijke medeschuldenaar te beroepen”
 104. zaak T‑191/09, „Douane-unie – Invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL‑i’s) uit Pakistan – Navordering van invoerrechten – Verzoek om kwijtschelding van invoerrechten – Artikel 220, lid 2, sub b, en artikel
 105. reikwijdte verstrekken van inlichtingen art 14 CDW
 106. AO3629,Douanekamer Gerechtshof Amsterdam , 02/7224 heeft zich heffing van omzetbelasting het belastbare feit invoer in de zin van artikel 18 van de Wet op de omzetbelasting 1968 heeft voorgedaan?
 107. Douanerechten; art. 181bis, lid 2, UCDW; het Hof is met de toepassing van deze bepaling buiten de rechtsstrijd getreden. JN: BO8438, Hoge Raad 09/02995
 108. De RSS feeds van www.rechtspraak.nl zijn gewijzigd.
 109. Enorme drugsvangst op Schiphol
 110. Enorme drugsvangst op Schiphol
 111. 50.000 liter drank in beslag genomen
 112. AG: Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie
 113. Staat niet aansprakelijk voor informatie bij reddingsactie Fortis
 114. Advies advocaat-generaal over strafzaak Tamil Tijgers
 115. Herzieningsverzoek in zaak Olaf H. afgewezen
 116. Discriminatie mag niet bij 'dynamische verkeerscontrole'
 117. Advies AG: herzieningsverzoek tipgeverszaak afwijzen
 118. Geen allocatiefunctie besloten in wettelijke definitie uitzendovereenkomst
 119. Hoge Raad wijst herzieningsverzoek van OM af
 120. Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar
 121. Lezing Guido Raimondi, president Mensenrechtenhof
 122. Ondernemingskamer moet Meavita-zaak geheel opnieuw behandelen.
 123. Geen ANBI-status bij ‘commerciële tarieven’
 124. Zaak vrijspraak poging doden pasgeboren baby’s moet over
 125. Wet afschaffing nertsenhouderij niet in strijd met het mensenrechtenverdrag
 126. Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst nog steeds mogelijk
 127. Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie
 128. Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie
 129. Roekeloosheid in het verkeer
 130. Hoge Raad begint met digitaal procederen
 131. Veroordeling van Badr Hari definitief
 132. Ook in procedure tegen aanslag opkomen tegen sanctie omkering en verzwaring
 133. Verkoper Mein Kampf definitief niet strafbaar
 134. Belastingdienst mag foto's snelwegcamera's niet gebruiken
 135. Begrip 'woning' ingevuld in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting
 136. Advies AG: geen plafond bij aftrek uitgaven extra kleding en beddengoed
 137. Advies AG: geen plafond bij aftrek uitgaven extra kleding en beddengoed
 138. Advies AG: geen plafond bij aftrek uitgaven extra kleding en beddengoed
 139. Zeer strenge eisen aan hulp bij zelfdoding door niet-arts
 140. Hof moet opnieuw kijken naar vrijspraak Syriëganger
 141. Veroordelingen voor moord op Danny Gubbels (12) blijven in stand
 142. Veroordeling voor behandeling met ibogaïne blijft in stand
 143. Tamil Tijgers in Nederland veroordeeld wegens strijd in Sri Lanka
 144. Eisen aan onderzoek smartphone
 145. Veroordelingen in Havenschandaal blijven in stand
 146. Holleeder moet restant van eerdere gevangenisstraf uitzitten
 147. Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
 148. Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet
 149. Prejudiciële vraag over toepassing algemene heffingskorting
 150. Verkoper Mein Kampf definitief niet strafbaar
 151. Begrip 'woning' ingevuld in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting
 152. Belastingdienst mag foto's snelwegcamera's niet gebruiken
 153. Advies AG: geen plafond bij aftrek uitgaven extra kleding en beddengoed
 154. Hof moet opnieuw kijken naar vrijspraak Syriëganger
 155. Zeer strenge eisen aan hulp bij zelfdoding door niet-arts
 156. Eisen aan onderzoek smartphone
 157. Tamil Tijgers in Nederland veroordeeld wegens strijd in Sri Lanka
 158. Veroordeling voor behandeling met ibogaïne blijft in stand
 159. Prejudiciële vraag over toepassing algemene heffingskorting
 160. Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet
 161. Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
 162. Veroordelingen in Havenschandaal blijven in stand
 163. Holleeder moet restant van eerdere gevangenisstraf uitzitten
 164. Veroordelingen voor moord op Danny Gubbels (12) blijven in stand
 165. Nieuwe onderzoeken PG naar functioneren OM
 166. 'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'
 167. Veroordeling Vidgen in stand, iets lagere straf
 168. Conclusie AG: onvoldoende overtuigend bewijs tegen Zes van Breda
 169. Veroordelingen voor openlijk telen van wiet blijven in stand
 170. Dinsdag 4 juli conclusie in herzieningsverzoek Baybasin
 171. Klacht deels gegrond: raadsheer had geen opinie moeten geven
 172. Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen
 173. Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin
 174. Zaak over muziekuitgave-contracten Golden Earring moet over
 175. Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan partneralimentatie
 176. Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord
 177. Open dag Hoge Raad
 178. Veroordeling Vidgen in stand, iets lagere straf
 179. Conclusie AG: onvoldoende overtuigend bewijs tegen Zes van Breda
 180. 'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'
 181. Prejudiciële vraag over toepassing algemene heffingskorting
 182. Tax planning structuur met winstvennootschappen mag niet
 183. Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
 184. Veroordelingen voor openlijk telen van wiet blijven in stand
 185. Dinsdag 4 juli conclusie in herzieningsverzoek Baybasin
 186. Klacht deels gegrond: raadsheer had geen opinie moeten geven
 187. Gemeente mag vast bedrag aan leges per bouwkostenklasse heffen
 188. Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin
 189. Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan partneralimentatie
 190. Zaak over muziekuitgave-contracten Golden Earring moet over
 191. Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord
 192. Open dag Hoge Raad
 193. 'Dramatische doorlooptijden in verzetprocedure tegen OM-strafbeschikking'
 194. Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin
 195. Conclusie AG: Besluit Adviescollege levenslanggestraften voldoet aan eisen EVRM
 196. Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting
 197. President en procureur-generaal wijzen op het belang van rechtstatelijke waarden
 198. Hoge Raad wijst zevende herzieningsverzoek in zaak 'butlermoord' af
 199. Vrijspraak van foltering door gevangenismedewerkers Aruba blijft in stand
 200. Veroordeling voor roekeloosheid bij veroorzaken verkeersongeval Ittervoort definitief
 201. Conclusie AG: beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over
 202. Data vastgesteld waarop geen uitspraken gedaan worden en geen behandeling aanhangige zaken plaatsvindt
 203. Zaak over eindexamenfraude Ibn Ghaldoun moet over
 204. Verhoging WOZ-waarde ook mogelijk voor lopende procedures van vòòr 1 oktober 2015
 205. Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009
 206. Nieuw onderzoek PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 207. Nieuw rapport PG bij de Hoge Raad: "Gedeelde informatie"
 208. Nieuw onderzoek PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 209. Verhoging WOZ-waarde ook mogelijk voor lopende procedures van vóór 1 oktober 2015
 210. Prejudiciële vragen over omvang toetsing van EU-besluiten door nationale rechter
 211. Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij oude bestemmingsplannen
 212. Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
 213. Hoge Raad doet suggestie aan wetgever regels te stellen over horen anonieme getuigen in belastingzaken
 214. Conclusie AG: veroordeling verdachte in onderzoek Utrechtse serieverkrachter in stand laten
 215. Conclusie AG: veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla in stand laten
 216. Veroordeling voor roekeloosheid bij veroorzaken verkeersongeval Ittervoort definitief
 217. Conclusie AG: beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over
 218. Zaak over eindexamenfraude Ibn Ghaldoun moet over
 219. Data vastgesteld waarop geen uitspraken gedaan worden en geen behandeling aanhangige zaken plaatsvindt
 220. Verhoging WOZ-waarde ook mogelijk voor lopende procedures van vóór 1 oktober 2015
 221. Opleggen boete aan ontbonden vof niet mogelijk voor belastbare feiten vanaf 1 juli 2009
 222. Nieuw onderzoek PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
 223. Nieuw rapport PG bij de Hoge Raad: "Gedeelde informatie"
 224. Prejudiciële vragen over omvang toetsing van EU-besluiten door nationale rechter
 225. Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij oude bestemmingsplannen
 226. Hoge Raad doet suggestie aan wetgever regels te stellen over horen anonieme getuigen in belastingzaken
 227. Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten
 228. Conclusie AG: veroordeling verdachte in onderzoek Utrechtse serieverkrachter in stand laten
 229. Conclusie AG: veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla in stand laten
 230. Systeem elektronische uitwisseling patiëntengegevens nu aanvaardbaar
 231. Verboden onderscheid bijstand voor samenwoners met zorgbehoefte
 232. Conclusie AG: afbouw algemene heffingskorting voor niet-werkende partner niet in strijd met grondrechten
 233. Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf blijft mogelijk
 234. Veroordelingen Zes van Breda blijven in stand
 235. Uitspraak Hoge Raad over tenuitvoerlegging bij overtreding dadelijk uitvoerbare voorwaarden
 236. Jacques Overgaauw Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 237. Hoogste Europese rechters uiten zorg over situatie in Polen
 238. Geen kostenvergoeding bezwaarprocedure bij onterechte naheffingsaanslag parkeerbelasting door invoer onjuist kenteken
 239. Hoge Raad: Staat mag doorgaan met de onteigening van de Hedwigepolder
 240. Conclusie AG: box 3-heffing over verloren vermogen door onteigening aandelen soms ‘buitensporige last’
 241. Conclusie AG: strafoplegging in Valkenburgse zedenzaak niet in strijd met wettelijk taakstrafverbod
 242. President Maarten Feteris spreekt zorgen uit over de laatste ontwikkelingen binnen de rechterlijke macht in Polen
 243. Conclusie AG: aandeelhouders kunnen geen stemming op de aandeelhoudersvergadering afdwingen
 244. Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren
 245. Conclusie AG: veroordelingen verdachten Nijmeegse scooterzaak in stand laten
 246. Inzet lokfiets ook in woonwijk toegestaan
 247. Conclusie AG: zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over
 248. Advocaten tevreden over digitale portaal Mijn Zaak Hoge Raad
 249. Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren
 250. Veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla blijft in stand