PDA

View Full Version : Douanevervoer 1. LJN: BD5408, Rechtbank Haarlem , Douaneschuld is ontstaan op grond van artikel 204 van het CDW en niet op grond van artikel 203 CDW. Echter eiser heeft voldaan aan de hersteleisen van artikel 859, tweede lid, van de UCDW. Alternatief bewijs mogelijk
 2. LJN: BG9084, Hoge Raad , 43753 In tact bevonden verzegeling. Geen onttrekking douanevervoer !
 3. herziening art 78 CDW, vermissing van goederen in douane-entrepot - bewijs van onttrekking aan het douanetoezicht als bedoeld in artikel 203 CDW douanewaarde LJN: AU6042, Hoge Raad , 41474
 4. LJN: BH4056, Hoge Raad, CPG 08/02702 02701 Goederen komen niet op kantoor van bestemming aan. Inspecteur niet bevoegd tot invordering bij hoofdelijk aansprakelijk gestelde persoon, voorafgaand aan invordering niet de vereiste kennisgeving verzonden
 5. LJN: AU7645, Rechtbank Haarlem , 05/1043 Artikel 78 CDW; herziening van de aangifte. Tijdens het verblijf van de goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer heeft zich geen ontrekking voorgedaan en is geen schuld in zin CDW ontstaan
 6. Cassatie LJN: BA1242, Hoge Raad, 43416 Deze procedure betreft de omzetbelasting in verband met de onttrekking. In de conclusie gaat Advocaat-generaal De Wit in op de plaats van ontstaan van de omzetbelastingschuld
 7. LJN: BA1207, Hoge Raad, 43414 en 43415 Artikelen 378 en 379 TCDW, grensoverschrijdend douanevervoer; vaststelling plaats van de onttrekking
 8. Op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen - Transport van goederen onder geleide van TIR-carnet - Beslag en vernietiging - Bepaling van lidstaat waar douaneschuld, accijns en btw ontstaan - Tenietgaan van douaneschuld Zaak C-230/08
 9. LJN: BK3565, Hof Amsterdam, 08/001174 en 08/01175, Verzegeling intact, geen onttrekking douanevervoer
 10. LJN: AP4303,Gerechtshof Amsterdam 02/423, boeten wegens het niet tijdig vervullen van de formaliteiten ter beindiging van de regeling communautair douanevervoer onterecht !
 11. Rechtbank Haarlem , 06/4547 In India aangebrachte zegels bleken intact. Door Nederlandse douane aangebracht zegel eveneens intact. Container niet beschadigd. Aannemelijk dat de goederen ten tijde aanvaarding aangifte niet aanwezig waren.
 12. Hof Amsterdam 98/90218 Belanghebbende heeft voor een partij aangifte gedaan voor douanevervoer. De goederen zijn in Nederland gelost en vervolgens in beslaggenomen. Douaneschuld terecht ontstaan
 13. Hof Amsterdam 08/00850, Niet binnen de vervoerstermijn aanbrengen van de goederen is een verzuim artikel 204 van het CDW en geen douaneschuld art 203 CDW. Geen Voldaan aan voorwaarden van art 859 UCDW er is geen douaneschuld ontstaan
 14. Verzuimboete wegens niet zuivering douanevervoer
 15. Arrest C-371/99 Liberexim :Invoer door onttrekking aan douaneregeling - Vervoer over de weg onder TIR-regeling of onder regeling voor extern communautair douanevervoer - Vervanging van trekker - Lossing van oplegger met verbreking van verzegeling
 16. Hoge Raad 37519 11-04-2003 : geen omzetbelasting verschuldigd douaneschuld art 204 CDW
 17. Arrest HvJ C-234/09 art 204 1a cdw is niet van toepassing in situatie waarin toegelaten afzender de goederen per vergissen onder regeling douanevervoer plaatst
 18. In zaak C‑488/09,TIR-overeenkomst – Communautair douanewetboek – Transport onder geleide van TIR-carnet – Organisatie die zich garant heeft gesteld – Onregelmatig lossen – Bepaling van plaats van overtreding – Inning van rechten bij invoer”
 19. Hoge Raad 10/01243 10-05-2011 : Douaneschuld ontstaan art 203 of art 204 CDW ? Verzoek teruggaaf ex art 236 rechstreeks van toepassing
 20. Douane. Onttrekking aan het douanetoezicht Goederen vervoerd met buitenwerking gestelde aangifte. Geldige aangifte niet gezuiverd..LJN: BU9965, Rechtbank Haarlem , 10/6439
 21. Douane en Omzetbelasting Er zijn twee vrachtwagens aan de regeling douanevervoer onttrokken. Daardoor is een douaneschuld ontstaan. Rechtbank Haarlem , AWB 09 / 1430