PDA

View Full Version : Invoer 1. Wetenschap te laag opgegeven douanewaarde, navordering terecht
 2. LJN: BH5908, Valse facturen aangereikt door leverancier bij aangifte ten invoer
 3. LJN: BH6375, Hoge Raad, CPG 08/00309, bezwaar tegen utb's en beroep zich op bti
 4. Hof van Justitie beslist over teruggaaf van douanerecht na reparatie onder garantie
 5. Goederen voldoen aan omschrijving van bti, BH5049, Rechtbank Haarlem, 08/727
 6. Heffing aanvullende douanerechten voor goederen uit US
 7. Conclusie AG over vrijstelling zendingen met lage waarde
 8. Vrijstelling voor (groupage)zendingen met onbeduidende waarde
 9. GN indeling koelsystemen voor computers
 10. GN indeling bepaalde matrix schermen
 11. HvJ wijst arrest over verlengde navorderingstermijn
 12. Boeking door opname in proces verbaal
 13. GN indeling graat van Noorse zalm
 14. Geen afzien navordering of teruggaaf na misleiding Thaise autoriteiten
 15. HR 08/02903 Multifucntioneel apparaat indleingsregel 3c post 8471 vs 9009
 16. Arrest Hvj C-362/07 Multifucntionele apparaten post 8471 vs 9009
 17. Rb Haarlem 08/6485 Indeling GN-code 1904.3000. Geen sprake van extrapolatie. Eiseres is schuldenaar op grond van artikel 201, derde lid, CDW. Geen actieve gedraging van de douaneautoriteiten. De herkomst van de goederen kan niet worden aangetoond
 18. HvJ Arrest C-370/08 Tariefpost 8471 / 8473 aantekening 5B en 5E hoofstuk 84. Indeling insteekkaart met adapterfunctie voorzien van Memorie Chip