PDA

View Full Version : Entrepot  1. LJN: AP4303,Gerechtshof Amsterdam 02/423, boeten wegens het niet tijdig vervullen van de formaliteiten ter beindiging van de regeling communautair douanevervoer onterecht !
  2. aanvoerverschillen verschillen waren tussen de op de aanvoerdocumenten vermelde hoeveelheden enerzijds en de feitelijk ingeslagen hoeveelheden anderzijds
  3. Hoge Raad 35785 dd 29/11/2000 Goederen waarvan gebleken is dat zij feitelijk niet zijn ingeslagen in een entrepot, kunnen - ongeacht hetgeen de desbetreffende vergunning te dier zake vermeldt - ook niet worden geácht ingeslagen te z
  4. Gerechtshof 02/6466 Auto's niet aangetroffen in entrepot, onttrekking aan douanetoezicht
  5. Hoge Raad , 08/04247 , artikel 203, lid 1, CDW; geen bewijs geleverd dat geen onttrekking heeft plaatsgevonden gedurende de opslag in het douane-entrepot. - Inspecteur concludeert tot vermindering van verschuldigde omzetbelasting tot benede
  6. leidt niet tijdig vermelden gegevens in administratie aanzuivering douane regeling tot een douaneschuld ?