PDA

View Full Version : Binnenbrengen  1. Hoge Raad 43143 Artikel 203, lid 3, CDW,vermis van goederen in tijdelijke opslag;douaneschuldenaar: aangever (summiere aangifte) of degene die het vermis heeft geconstateerd ?Vermis goederen in tijdelijke opslag.... rechtmatig ?
  2. "Vermis" inklaring, goederen onttrokken in Nederland ? datum 27-04-2004
  3. Unamar Arrest C‑140/04 Schuldenaar bij vermis inklaring.
  4. Wet OB 1968; onjuist gebruik van 'groen kanaal
  5. Teniet gaan douaneschuld na inbeslagname
  6. Aansprakelijkheid bij onregelmatige invoer / cq onttrekking aan douanetoezicht.
  7. Wederinvoer door Hof niet gehonoreerd
  8. Inklaringsprocedure proces Binnenbrengen
  9. Hoge Raad , artikelen 50 en 203, lid 3, vierde gedachtestreepje, CDW. Aanvang aansprakelijkheid als aangever van goederen voor de douaneregeling douanevervoer. Wat is het tijdstip waarop goederen de status ‘in tijdelijke opslag’ hebben verloren ?
  10. Rechtbank Haarlem , 09/4180 Containerscan, controle door de Voedsel- en Warenautoriteit en foutieve monstername is geen sprake van een actieve standpuntbepaling