PDA

View Full Version : Rapporten 1. Rapport knelpunten BTI-afgifte
 2. Rapport doorlichting reorganisatie Belastingdienst
 3. Evaluatierapport motorrijtuigenbelasting
 4. Speciaal verslag inzake werking systeem communautair douanevervoer
 5. Aansprakelijkheid bij onregelmatige invoer / cq onttrekking aan douanetoezicht.
 6. Verhandeling : Douane sanctiercht binnen de EU, Loopt Nederland niet uit de pas ?
 7. verhandeling : " Heeft u iets aan te geven ? " door mr. A Droste
 8. verhandeling : sanctionering in de algemene douanewet
 9. verhandeling : Wie betaald de omzetbelasting bij invoer ?
 10. Speciaal verslag nr. 1/2010 van de Europese Rekenkamer
 11. Douane strafrecht, het pleitbaar standpunt
 12. Verhandeling : Vereenvoudigingen van douaneformaliteiten in Nieuw CDW
 13. Verhandeling : Eigen middelen in het gemoderniseerde Communautair douanerecht
 14. Verhandeling : Aansprakelijkheid bij onregelmatige invoer cq onttrekking aan douanetoezicht
 15. Verhandeling : De ( on ) zin van de controle inspanning op uitvoer van landbouwgoederen
 16. Verhandeling : Intellectuele Eigendomsrechten en Douane