PDA

View Full Version : Merkenrecht - Intellectueel Eigendom 1. "Anti piraterij " Verordening (EG) nr. 1383/2003 en 1891/2004
 2. HvJ administratieve sanctie blijft bij afstand van goederen voor vernietiging
 3. Transito zending vatbaar voor douanebeslag
 4. AWB 06-4616 eigenaar van de goederen onterecht niet als belanghebbende aangemerkt
 5. 264805/KG ZA 06-591 afgifte van goederen ter verneiting zonder kosten gedaagde...
 6. C-446/09 Goederen in externe transit – Intellectuele-eigendomsrechten – Verordeningen (EG) nr. 3295/94 en nr. 1383/2003 – Gelijkstelling van transitgoederen met goederen die binnen het grondgebied van de Unie zijn vervaardigd (‚vervaardigingsfictie’)
 7. opheffen beslag; merkenrecht; non-communautaire transito goederen; géén toepassing vervaardigingsfictie.
 8. LJN: BQ5676, Gerechtshof 's-Gravenhage 26-04-2011 : Kan er sprake zijn van inbreuk op een ie-recht indien de (namaak) goederen zich bevinden in transito en zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer
 9. Verhandeling : Intellectuele Eigendomsrechten en Douane
 10. LJN: BI3272, Rechtbank Rotterdam , 327277/KG ZA 09-296: Handelen douane niet getoetst in geschil over vermeende inbreuk merkenrecht
 11. Bestrijding van binnenbrengen in de Unie van namaakgoederen – Douane-entrepot en extern douanevervoer - recht tot optreden