PDA

View Full Version : Uitvoer  1. Rechtbank Haarlem , AWB 08/5343 Door een softwarefout heeft het produktschap geen verzoek om landbouwrestitutie van eiseres ontvangen. Herzieningsverzoek ex artikel 78 CDW is mogelijk. Beroep gegrond.
  2. RB Haarlem 08/6314 niet communautaire goederen ten uitvoer aangegeven, onttrekking aan douanetoezicht
  3. Arrest HvJ C-430/08 Onttrekking douanetoezicht door vermelding code uitover communautaire goederen ipv wederuitvoer onttaan douaneschuld art 203 CDW - Herziening aangifte art 78 CDW toegestaan