PDA

View Full Version : ten onrechte aankomstmelding gedaan, wat nu ?rappi
04-27-2011, 06:44 AM
Hallo allemaal,

Het komt bij ons zo nu en dan wel eens voor dat abusievelijk een aankomstmelding wordt gedaan voor een MRN aangifte. Bij de balie wordt er dan niet goed opgelet en is het met de barcodescanner en een enterknop als snel gebeurd.

Er wordt ons dan gevraagd een nieuw T1 op te maken maar dat geeft ontzettend veel problemen. De goederen zullen we dan allemaal moeten opnemen in de administratie terwijl die niet voor ons bestemd zijn, gaat er ten onrechte een factureringsregel lopen die moet worden gecorrigeerd en is er veelal geen overeenkomst met de "opdrachtgever" .


In de gebruikelijke gevallen laten wij de opdrachtgevers een vrijwaring ondertekenen en laten we zekerheidstellen. Er wordt dus nogal wat opgetuigd voordat wij documenten opmaken voor klanten.

Zou het mogelijk kunnen zijn om de douane te bellen en met toestemming een aankomstmelding te laten annuleren ?

dgvsfreak
04-27-2011, 09:44 PM
rappi, herkenbaar en inderdaad een terechte vraag ! Het kan momenteel niet ongedaan worden maar ik ben ook van mening dat een dergelijk onterechte aankomstmelding ongedaan moeten kunnen worden. Er zou zelfs een bericht voor moeten worden gemaakt naar mijn mening.

Wat je nu meemaakt is dat er achteraf kunstgrepen moeten worden uitgehaald om alsnog een correct lossing op kantoor bestemming mogelijk te maken. Bijvoorbeel achteraf een T1 opmaken voor goederen die allang elders staan. Dit mag eigenlijk niet omdat de goederen tijdens aangeven niet meer op aangeven locatie zijn maar wat moet je ? Bedrijven die abusievelijk de aangifte hebben aangemeld weigeren soms ook een nieuwe aangifte op te maken dus zit je volledig klem.

Ben benieuwd hoe dit aspect zich ontwikkelt de komende periode, misschien de vraag eens voorleggen bij de fenex ? Acn ?

admin_old
04-27-2011, 09:49 PM
Ter info, vraag doorgespeeld naar Fenex en ACN. Dank voor de inbreng !