PDA

View Full Version : Evaluatierapport motorrijtuigenbelastingadmin_old
02-19-2009, 10:55 AM
Evaluatierapport motorrijtuigenbelasting


Rapport | 16-01-2007 | Kostprijsverhogende belastingen
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 AE DEN HAAG
Ons kenmerk: AFP 2006-908

Hierbij doe ik u het evaluatierapport ĎHet beperkte en ondergeschikte gebruik van de weg in de MRBí toekomen. Dit rapport geeft gevolg aan het periodieke evaluatievoorschrift voor belastinguitgaven op grond van de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek.
Vanwege de demissionaire status van het kabinet, ontvangt u het rapport zonder een kabinetsstandpunt.

De evaluatie is ambtelijk tot stand gebracht. Ten behoeve van de effectiviteitsvraag is informatie over jaarkilometrages ingewonnen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kosten hiervan bedroegen Ä 1.750.

Hoogachtend,
de minister van FinanciŽn,
G. Zalm