PDA

View Full Version : Importer Security Filingadmin
01-10-2011, 12:15 PM
Importer Security Filing

O.T.M. Seminarie rond Importer Security Filing

Bron: 26 oktober 2009 - Willem Buitenkamp

Op 26 oktober organiseerden O.T.M. en EVO als vertegenwoordigers van de Belgische en Nederlandse verladers een dagseminarie over Importer Security Filing (ISF), wellicht meer bekend onder de naam 10+2, in het Havenhuis te Antwerpen.

ISF is een door de Amerikaanse regering opgelegde, wettelijke, regeling die importeurs en rederijen verplicht een aantal gegevens over importzendingen die via hun zeehavens binnenkomen, aan hen door te spelen om daarop risicoanalyses te kunnen toepassen. Dit alles kadert in het bestrijden van terroristische dreigingen en men komt er niet onderuit. Na een jaar van 'proefdraaien' wordt de wetgeving op 26 januari 2010 volledig bindend en bij niet naleving kunnen forste boetes worden opgelopen. Onderkennende dat er nog vele vragen en onduidelijkheden leefden onder verladers en andere betrokken partijen, want het zijn per slot van rekening hun zendingen die onder de loep worden genomen, is dit seminar georganiseerd met daarbij de medewerking van de Amerikaanse overheidsinstantie Customs Border Protection en handelsorganisaties die betrokken zijn geweest bij het opzetten van de wetgeving.

Alle sprekers dus uit Amerika en zodoende informatie uit de eerste hand.
Onder het moderatorschap van Dick van den Broek Humphreij, voorzitter van het ESC, European Shippers' Council alswel van EVO, gaven achtereenvolgens Bryce Blegen van Trusted Trade Alliance, Richard DiNucci van US Customs Border Protection, Jim Phillips van General Motors en Michael Laden van Trade Innovations hun visies en verhelderende informatie over ISF. Belangrijke zaken om te onthouden zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om, bij onvolledige informatie, containers al op de kaai van vertrek te doen stoppen; de mogelijkheid om toch te kunnen importeren bij beperkte informatie, uiteraard onder latere gedetailleerde rechtzetting; het belangrijke toekennen van de Importer of Record; een performant ICT-systeem te hebben in verband met de ISF-communicatie met de US autoriteiten en het feit dat dit systeem geen vervanging is van bestaande, andere vooraanmeldingssystemen.

Zowel tijdens als na de presentaties ontstonden interessante vraag en antwoordmomenten en het bleek dat, buiten een zekere kennis die al bij een aantal deelnemers aanwezig was, er nog voldoende nieuwe (leer)stof voorhanden was en dat was nu net de opzet van dit seminarie. Het bleek ook dat de wetgeving die nu gehandhaafd gaat worden, zo kon van US-kant worden verstaan, een zekere dynamiek kan hebben, met andere woorden, aanmeldingsperiodes en andere zaken zouden strenger kunnen worden in de toekomst. Zaak dus voor de exporteurs om nu al hun data volledig onder controle te hebben zodat de importeurs hier op een adequate en vlotte manier mee kunnen werken. Al met al een bijzonder geslaagde dag waarbij de deelnemers uit eerste hand vanuit de basis zijn bijgepraat.