PDA

View Full Version : verhandeling : " Heeft u iets aan te geven ? " door mr. A Drosteadmin_old
06-02-2010, 11:50 AM
Titel " Heeft u iets aan te geven ? "

Verhandeling waarin antwoord wordt gegeven op de volgende vragen :

- Welke douaneformaliteiten gelden in het reizigersverkeer op Schiphol bij invoer uit een niet EU land en op welke wijze kan aangifte door de reizger worden gedaan ?

- Welke belastbare feiten komen voor bij invoer in het reizigersverkeer (luct) en in welke gevallen is er sprake van smokkel / en of onjuiste aangifte ?

- Zijn de belastbare feiten bij invoer zoals genoemd voor de douane rechten ook van toepassing op de bij invoer te heffen omzetbelasting ?


Door : mr. A. Droste
Douanerecht 2008/2009


Bron: http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/Droste,%20Adrie.pdf