PDA

View Full Version : verhandeling : Wie betaald de omzetbelasting bij invoer ?admin_old
06-09-2010, 10:17 AM
Probleemstelling :
Is degene die in de Richtlijn 77/388 EEG De Zesde Richtlijn , is aangewezen om de belasting over de toegevoegde waarde bij invoer te voldoen, uitgewerkt in de nationale wettelijke bepalingen, met name de Wet Omzetebelasting 1968 , dezelfde als die welke in de Vo EEg nr 2912/92 van de Raad Communautair douanewetboek is aangewezen als schuldenaar bij de invoer van goederen ?


Door mr. J.J. Birkhoff
jaar 2005

Bron : http://www.europesefiscalestudies.nl