PDA

View Full Version : Zekerheid Euro 7000 euro per aangifte bij ontbreken waarde gegevensfranske
08-02-2010, 02:26 PM
Mij is bekend dat de douane bij vervoer van bepaalde soorten goederen een formfait heeft bepaald waarmee de aangevers zekerheid dienen te berekenen.

Zie hier het overzicht welke te vinden is op :
27.00.00 Zekerheidstelling voor het bedrag van de douaneschuld (http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/handboek_douane/hd_27-00-00-05.html#P1017_87179)

De volgende forfaitaire bedragen zijn hiervoor vastgesteld:

luchtvrachtgoederen:

- € 1,30 per kilogram nettogewicht voor producten van het dieren- en plantenrijk (bw. Heffingen bij Invoer, afdelingen I en II)

- € 40 per kilogram nettogewicht voor machines, toestellen en elektrotechnisch materieel (bw. Heffingen bij Invoer, afdeling XVI)

- € 12 per kilogram nettogewicht voor goederen waarvan globaal bekend is welk soort goederen het betreft.

- € 24 per kilogram nettogewicht voor goederen waarvan -buiten het gewicht- geen enkele informatie bekend is bij de aangever en als consolidatie worden omschreven in de aangifte.

zeecontainers:

- € 0,65 per kilogram nettogewicht voor producten van het dieren- en plantenrijk (bw. Heffingen bij Invoer, afdelingen I en II)

- € 2,80 per kilogram nettogewicht voor machines, toestellen en elektronisch materiaal (bw. Heffingen bij Invoer, afdeling XVI)

- € 0,40 per kilogram nettogewicht voor goederen waarvan de zending uit meerdere soorten goederen bestaat waarvan de identiteit bekend is maar waarvan verder geen gegevens beschikbaar zijn voor de berekening van rechten bij invoer en andere belastingen.

overig vervoer (binnenlands verkeer, stukgoed en proviand):

- € 0,36 per kilogram nettogewicht.In art 379 van de toepassingsverordening staat beschreven dat voor elk douanevervoer een berekening gemaakt van het bedrag van de douaneschuld die kan ontstaan. Wanneer de nodige gegevens niet beschikbaar zijn, wordt het bedrag geacht 7 000 EUR te zijn, tenzij de douaneautoriteiten op grond van andere gegevens een ander bedrag vaststellen.

Op basis van welke gegevens stelt de douane voor elk douanevervoer ( dus voor elke afzonderlijke aangifte welke wordt gedaan gedaan ) dat het forfait bijvoorbeeld Euro 24,- per kilo dient te zijn ?

Indien dit over een bepaalde periode is berekend op basis van summiere statistiekgegevens dan lijkt mij dit niet juist. Immers, de zekerheid dient voor elk douanevervoer te worden vastgesteld en indien dit niet kan plaatsvinden omdat de gegevens niet voorhanden zijn dan wordt het bedrag Euro 7000 per aangifte te zijn.

Bij volle trailers luchtvracht met gemiddeld 10.000 kg over de weg en veelal het ontbreken van gegevens om tot een goede vaststelling van zekerheid te komen zou er dan snel ruim 230.000 Euro teveel aan zekerheid wordt gesteld. ( 10.000 * 24 euro = 240.000 -/- 7000 euro = Euro 233.000 )

Het lijkt er dan ook op dat de Nederlandse douane het principe van forfait per aangifte heeft vertaald naar een forfait per kilogram met financieel zwaardere lasten tot gevolg dan dat de verordening voorschrijft.....


In Belgie bijvoorbeeld rekent de douane bij summiere goederenomschrijving vast met Euro 7000,- forfait per aangifte. Jullie bekend bij hoe dit in de overige lidstaten plaatsvindt ?

Ben benieuwd naar jullie reacties ...

rappi
04-14-2011, 01:23 PM
in periode 2006 is hier ook over gecorrespondeerd met het ministerie van financien door de ACN.

zie bijgesloten brief die ik in mijn bezit kreeg, wat de uitkomt hiervan was is mij niet bekend.

BJM
04-15-2011, 12:13 PM
Hallo,

Voor zover stelt de douane in Nederland dat er altijd genoeg gegevens beschikbaar zijn om ้้n van de forfaitaire kg-bedragen te kunnen gebruiken. Het forfait van 7000 Euro kan in de praktijk dus nooit toegepast worden. In Belgi๋ kan dit idd nog wel.
Maar zekerheid stel je over het algemeen altijd te veel. Ik ken een bedrijf dat op dit moment een referentiebedrag heeft van meer dan 200 mio Euro. De kans dat het bedrijf het zover laat komen dat de douane de zekerheid gaat opeisen is ongeveer net zo groot als dat ik drie keer op rij de jackpot in de staatsloterij win.........

Gr,

Bert

Raoul Paul
04-15-2011, 03:36 PM
Hoi Bert,

Ben het wel met Chemado eens. De douane stelt dat ze in staat zijn om het referentiebedrag te berekenen maar hoe doen ze dat dan ? Aan een omschrijving consol een goederencode koppelen ( textiel ? machines ? ) om vervolgens op basis van statistische gegevens een waarde van deze goederencode toe te passen ?

Het komt er dan naar mijn mening toch op neer dat de douane de benodige gegevens niet beschikbaar heeft om een douaneschuld te berekenen voor de gedane aangifte . Juist voor het niet beschikbaar hebben van gegevens die tot een berekening van een douaneschuld kunnen leiden schrijft de verordening een forfait voor per aangifte van Euro 7000,- .

Waarom niet gewoon Euro 7000,- toepassen indien geen douaneschuld kan worden berekend. ( GN en waarde )
Uiteindelijk gaat het om het afbreukrisico wat de douane loopt als goederen worden onttrokken. De wijze waarop een bedrijf het proces douanevervoer onder controle heeft en de mate waarin een bedrijf financieel in staat is eventuele schulden te voldoen is dan primair waar je naar moet kijken is mijn mening.

Als de douane bij het ontbreken van gegevens van de gedane aangifte geen douaneschuld kan berekenen heb ik er opzich niets tegen indien de lidstaten zelf een formule ontwikkele, maar juist lijk het mij niet. Een verschil van Euro 233.000,- euro aan zekerheid tov het Euro 7000,- forfait zoals uit het voorbeeld van chemado is bovendien nogal wat. Dan zou een forumule die dichter in de buurt komt van het Euro 7000,- forfait ( als bijv richtlijn ) meer redelijk en gepast zijn lijkt mij en als je er dan toch dichtbij in de buurt komt............. waarom zou je dan afwijken van het forfait wat in de verordening staat ? :)

De vraag is misschien ook waarom de commissie er voor heeft gekozen om een forfait op te nemen in de verordening. Lijkt mij dat dit juist ter voorkoming moet zijn dat lidstaten elk hun eigen forfaits gaan bepalen en daarmee een stukje rechtsgelijkheid wordt geborgd voor aangevers in verschillende lidstaten. De kosten van zekerheid tot maximaal 30% van het referentiebedrag kunnen dan in het buitenland een aanzienlijk stuk lager uitvallen dan in NL .

Voor een bedrijf met ontheffing zekerheid ( matiging tot 0% ) maakt de hoogte referentiebedrag in feite niets meer uit inderdaad wat opzich op niet juist lijkt want je zult toch moet blijven beoordelen of een bedrijf financieel in staat blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

200mln als referentie bedrag is met 30% zekerheid een bankgarantie van meer dan 60mnl. Als je dat als bedrijf al voor elkaar krijgt bij de bank kun je rekenen met een procentje of 6 aan kosten jaarlijks.
Maar ook als je kijkt naar reeele referentiebedragen en daarbij te stellen zekerheid is 10 mnl of 20 mln volgens mij geen uitzondering. De kosten voor te stellen zekerheid zijn hier een afgeleide van en dat is jaarlijks toch heel veel geld. Een verschil van Euro 233.000 op een aangifte ten opzicht van het forfait van Euro 7000,- zoals vermeld in de verordening is dan wat mij betreft ook niet acceptabel.