View RSS Feed

Recent Blogs Posts

 1. Wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  Quote Originally Posted by Douane-advocaat View Post
  Door Roelof Andringa

  Wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
  Momenteel behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel over schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. In dat wetsvoorstel wordt een nieuwe procedure geďntroduceerd voor het verkrijgen van schadevergoeding voor de schade die is veroorzaakt door onrechtmatige besluiten. Het voorstel ziet derhalve ook op schade veroorzaakt door besluiten van de Douane of van de NVWA.

  De huidige artikelen
  ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Authorised Economic Operator, waar staan we?

  Quote Originally Posted by Kees Bouwmeester View Post
  Dit artikel is eerder geplaatst in Fiscaal Praktijkblad
  Door : S. Kruikemeier MSc en C.H. Bouwmeester verbonden aan Loyens & Loeff N.V.

  Het is u wellicht bekend dat veel ondernemingen door de Belastingdienst zijn benaderd voor de toepassing van Horizontaal Toezicht. Bedrijven zijn vrij om te kiezen of zij een convenant af willen sluiten voor Horizontaal Toezicht. In het douanerecht kennen we al langer een systeem dat vergelijkbaar is met het Horizontaal Toezicht zoals dat
  ...
  Categories
  Uncategorized
 3. Douane houdt indien nodig vliegtuigen aan de grond bij ECS controle.

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  door Douane Jurist
  10 oktober 2012


  Als het aan de douane ligt is de tijd die de industrie is gegund om het ECS proces op orde te krijgen per 1 november aanstaande voorbij. Alle geselecteerde controles in het kader van het uitgaan zullen dan worden uitgevoerd ongeacht waar de goederen zich op dat moment bevinden.

  ECS controle op uitgaande goederen

  Kort samengevat komt het er op neer dat zodra goederen op het kantoor van uitgang aankomen hiervan
  ...
  Categories
  Uncategorized
 4. Papieren tijger wordt echte tijger, EU regelgeving geeft afzenders tot 30 april 2013 respijt

  Vanaf 30 april 2013 moet onbekende vracht, waar die zich ook in de vervoersketen bevindt, door middel van een procedure ‘bekend’ worden gemaakt. Per zending en collo zal dan worden gecontroleerd of aan de EU regelgeving is voldaan. Hierdoor komen zendingen zonder veiligheidsstatus onvermijdelijk onder tijdsdruk te staan en ontstaan er extra kosten. Verzenders kunnen dit voorkomen door zich door KMar (Koninklijke Marechaussee) als ‘bekende afzender’ te laten valideren en in de EU-database te laten ...
  Categories
  Uncategorized
 5. Douane geeft eigen invulling aan gemaakt afspraken DGVS, boetes in aantocht !

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  Er komen diverse klachten binnen vanuit de industrie over de consequenties die DGVS heeft gekregen voor diverse deelnemers daar waar het de intepretatie van de voorraadadministratie betreft.

  Marktpartijen zijn van mening dat bij de aanvang van de vrije zone het uitgangspunt is geweest dat de eigen voorraadadministratie leidend zou zijn en dat de DGVS portal uitsluitend zou dienen om het verkeer tussen de 1e en 2 linie loods af te dekken. Een overdracht kenbaar gemaakt in de DGVS portal
  ...
  Categories
  Uncategorized
  Attached Thumbnails Attached Files
Page 1 of 5 123 ... LastLast