View RSS Feed

Douane Jurist

 1. Douane houdt indien nodig vliegtuigen aan de grond bij ECS controle.

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  door Douane Jurist
  10 oktober 2012


  Als het aan de douane ligt is de tijd die de industrie is gegund om het ECS proces op orde te krijgen per 1 november aanstaande voorbij. Alle geselecteerde controles in het kader van het uitgaan zullen dan worden uitgevoerd ongeacht waar de goederen zich op dat moment bevinden.

  ECS controle op uitgaande goederen

  Kort samengevat komt het er op neer dat zodra goederen op het kantoor van uitgang aankomen hiervan
  ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Douane geeft eigen invulling aan gemaakt afspraken DGVS, boetes in aantocht !

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  Er komen diverse klachten binnen vanuit de industrie over de consequenties die DGVS heeft gekregen voor diverse deelnemers daar waar het de intepretatie van de voorraadadministratie betreft.

  Marktpartijen zijn van mening dat bij de aanvang van de vrije zone het uitgangspunt is geweest dat de eigen voorraadadministratie leidend zou zijn en dat de DGVS portal uitsluitend zou dienen om het verkeer tussen de 1e en 2 linie loods af te dekken. Een overdracht kenbaar gemaakt in de DGVS portal
  ...
  Categories
  Uncategorized
  Attached Thumbnails Attached Files
 3. Bedrijfsleven door onrechtmatige en ondoelmatige controles op extra kosten gejaagd ?

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  Het bedrijfslevens op Schiphol constateert dubbele controles op het proces uitgaan op Schiphol welke buitenproportionele onnodige kosten met zich mee brengt.


  Wat is er aan de hand
  Sinds medio 2007 voert de douane op vlucht niveau risicocontroles uit op alle goederen aan boord welke de gemeenschap verlaten. Deze controle wordt 24 uur tevoren aangekondigd aan de afhandelaar zodat deze het opbouwproces en afsluittijd van een vlucht in tijd dient aan te passen zodat alle
  ...
  Categories
  Uncategorized
 4. Basis inschrijving voorraadadministratie DGVS, welke administratie is nu leidend ?

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  Basis inschrijving voorraadadministratie DGVS, welke administratie is nu leidend ?

  Inmiddels bereiken mij via diverse bronnen meer en meer vragen rondom de juridische aspecten met betrekking tot het op Schiphol tot standgekomen DGVS ( douane goederen volgsysteem ) vormgegeven in de douanebestemming vrije zone.

  Vandaag ontving ik een interessante vraag met betrekking tot het voeren van de voorraadadministratie binnen de vrijze zone, wat is nu het geval.
  ...

  Updated 04-02-2012 at 09:09 PM by Douane Jurist

  Categories
  D.G.V.S. - Vrijze Zone type II
 5. aangifte doen DGVS bij binnenbrengen...... wie is nu de aangever ?

  Quote Originally Posted by Douane Jurist View Post
  aangifte doen DGVS bij binnenbrengen...... wie is nu de aangever ?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ik lees op dit forum dat de douanestatus van de goederen welke door middel van plaatsing in de vrije zone worden gedaan wordt bepaald door het betrekken van informatie uit het FFM/FWB bericht.

  Het FFM/FWB bericht maakt een onderdeel uit van de summiere aangifte bij binnenkomst waar de luchtvaartmaatschappij
  ...

  Updated 04-02-2012 at 09:09 PM by Douane Jurist

  Categories
  D.G.V.S. - Vrijze Zone type II