Teruggaaf BPM ex art. 16, eerste lid Wet BPM voor personenauto's die zijn bestemd voor openbaar vervoer of taxivervoer. Door aanwezigheid van kilometertelleronderbreker is de kilometeradministratie onbetrouwbaar zodat niet is aangetoond dat de auto (nagenoeg) uitsluitend is gebruikt voor taxivervoer.

More...