Vereenvoudigingen van douaneformaliteiten in het gemoderniseerde douanewetboek en de rol van zelfhandeling van douaneformailiteiten ( self assessment )

Door Majan Loopstra
Bron : http://www.europesefiscalestudies.nl...20Loopstra.pdf

Verhandeling in het kader van Topmaster Douane 2007
Stichting Europese fiscale studies
Erasmus Universiteit Rotterdam