Belanghebbende, douane-expediteur, heeft aangiften gedaan voor partijen Estlandse snoekbaarsfilets. Na onderzoek van o.a. de FIOD blijken de aan belanghebbende door de leverancier overgelegde facturen vals te zijn. In het bezwaarschrift van belanghebbende is vervat een verzoek om terugbetaling op grond van artikel 239 van het CDW. De inspecteur heeft het bezwaar -subsidiair- als een dusdanig verzoek opgevat. Naar het oordeel van de Douanekamer is er geen sprake van een vergissing van de douane-autoriteiten die tot vernietiging van de uitgereikte uitnodigingen tot betaling zou moeten leiden. Een verzoek op de voet van artikel 239 van het CDW kan echter niet bij een uitspraak op bezwaar worden afgedaan. De inspecteur wordt opgedragen alsnog een afzonderlijke beschikking te nemen.

More...