Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  Bedrijfsleven door onrechtmatige en ondoelmatige export controles op extra kosten gejaagd ?

  Wat is er aan de hand
  Sinds medio 2007 voert de douane op vlucht niveau risicocontroles uit op alle goederen aan boord die de luchtvrachtgemeenschap op Schiphol verlaten. Deze controle wordt 24 uur tevoren aangekondigd aan de afhandelaar. Deze dient het opbouwproces en de afsluittijd van een vlucht in tijd aan te passen zodat alle vracht aan de douanescan kan worden aangeboden voordat deze in het vliegtuig wordt beladen.


  Wat was de achtergrond van deze wijze van controle?
  De reden waarom de controles op deze wijze worden uitgevoerd, is te herleiden naar de aanslagen in de USA op 11 september 2001. Onder druk van de Amerikaanse overheid om niet alleen passagiers vliegtuigen 100% op veiligheid te controleren maar ook vrachtvliegtuigen, werd controle op uitgaande vluchten reeds in 2003 door de douane in ACN verband (Air Cargo Netherlands ) bespreekbaar gemaakt. Hoewel aanvankelijk medio 2005 afspraken werden gemaakt tussen de douane en het bedrijfsleven om bij acceptatie van vracht met behulp van eigen scan en detectie materiaal controles uit te voeren, heeft de douane zonder verder overleg alsnog in 2007 een start gemaakt om goederen vlak voor het beladen in het vliegtuig te controleren. Deze zogenaamde tijdelijke proef duurt tot op heden nog steeds voort…..

  Wettelijke basis controle uitgaande vracht bij selectie op vluchtniveau ?

  Naar de mening van experts is deze controle van goederen die op vluchtniveau zijn geselecteerd, op zichzelf onrechtmatig. De safetey en security controle op basis van de ECS aangifte is na vrijgave van de aangifte namelijk afgerond terwijl het toezicht op het uitgaan van deze goederen middels een overeenstemmingcontrole niet kan worden uitgevoerd met een douanescan. Verder ontbreekt elke relatie tussen een voor controle in aanmerking komende vlucht en de aanwezige vracht tijdens een controle. Naar welke zending wordt gekeken ? Hoe wordt de relatie gelegd tussen de zending op Master AWB niveau en de onderliggende ECS aangifte alwaar een mogelijk profiel op is gemaakt welke een overeenstemmingcontrole rechtvaardigt ?

  zie hiervoor ook de discussie op : http://www.douanehulp.nl/helpdesk/th...ide-rechtmatig

  Veel zendingen die niet voor een controle in aanmerking komen ( door ECS aangestuurd ), worden op deze manier ook aan onnodige controle onderworpen. De controles zelf worden door ECS en dus op MRN niveau aangestuurd . Omdat elke relatie tussen zending en MRN bij deze vorm van controle ontbreekt, worden derhalve veel meer zendingen en dus ook ECS aangiften gecontroleerd. Daarbij moet men bedenken dat de resultaten van deze controle niet kunnen worden vastgelegd en daardoor ook niet kunnen worden verantwoord aan de Europese Commissie.

  Als gevolg hiervan schiet deze vorm van controle op alle vlakken zijn doel voorbij. Of wellicht wordt er gecontroleerd op " bommen en granaten ". Vanzelfsprekend mag dit wťl als een waardevolle controle worden beschouwd. Mocht dit het geval zijn, dan rijst de vraag of de douane de aangewezen overheidsinstantie is om deze controle uit te voeren. Even belangrijk is de vraag waar in het logistieke proces deze controle dan het best kan worden uitgevoerd en op welke manier de relatie wordt gelegd met verordening EU 300/2008 en Eu 185/2010 waarin ‘erkend’ agenten en vaste vervoerders een belangrijke rol spelen als het gaat om veiligheid.

  Controle op uitgaande vluchten versus controles ECS
  Inmiddels zijn wij aangekomen bij de ingebruikname van ECS en de daarbij behorende controles op uitgaan. Deze overeenstemmingcontrole wordt uitgevoerd bij de aanlevering van de goederen bij de eerste linie loods. De afhandelaar controleert in een applicatie van Cargonaut of de zending voor controle in aanmerking komt en bevestigt de aankomst in dezelfde applicatie zodat de douane weet dat de goederen zijn gearriveerd. De aangever zelf wordt ook over deze voorgenomen controle geÔnformeerd. AEO gecertificeerde bedrijven hebben de mogelijkheid om deze overeenstemmingcontrole te verleggen naar de 2e linie loods.

  Met het in werkingtreden van ECS en het daarbij te hanteren toezicht alsmede de controle methodiek kunnen goederen op zending- en MRN niveau worden gecontroleerd voordat de goederen in het opbouwproces van de afhandelaar terecht komen. De selectie van vluchten en het aan een douanescan onderwerpen van alle voor de betreffende vlucht bestemde goederen is een dubbele inbreuk op het logistiek proces. Vanuit de controlemethodiek zoals deze is bedoeld, is het ook onjuist.

  Daarom een dringend verzoek van het bedrijfsleven om de scan op goederen voor geselecteerde uitgaande vluchten per direct te beŽindigen.

  Met vriendelijke groet
  Douane Jurist
  Last edited by Douane Jurist; 08-07-2012 at 11:37 AM.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •