Results 1 to 4 of 4
 1. #1

  Douane maakt Controles ECS mogelijk bij trader at exit

  Met ingang van 1 juli 2012 baseert de Douane zich voor de uitvoering van de controle op uitgaande goederen uitsluitend op de aankomstmeldingen in ECS. Wanneer aan de Trader at Exit het controlebericht is gestuurd maakt de Trader at Exit een afspraak met de douane over de locatie en het tijdstip van de controle. Daarvoor stelt Douane het volgende e-mailadres beschikbaar:
  douane.dsc.pre-departure.lucht@belastingdienst.nl
  Als onderwerp moet het MRN-nummer worden vermeld.

  Mocht de Trader at Exit onverhoopt vergeten de afspraak als hierboven staat vermeld te maken, dan zal de Douane de zending zelf traceren en controleren in de eerste linie loods. Hierbij zal de Douane proberen om mogelijk oponthoud te voorkomen.
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Er bestaat binnen de luchtvrachtsector nogal wat onduidelijkheid over de controle meldingen in het kader van ECS.
  De meeste aangevers veronderstellen dat bij het doen van de ECS aangifte en de vrijgave hiervan alle formaliteiten zijn vervuldt, dit is echter niet het geval.

  Naast het doen van een uitvoeraangifte binnen ECS zal er een aan aankomstmelding " trader at exit " dienen te worden ingediend. Aan de hand van deze aankomstmelding stuurt de douane al dan niet een controle melding terug. De controles hebben betrekking op het daadwerkelijk uitgaan van de goederen en hebben dus geen betrekking op de safety en security controles die al in het kader van de ECS aangifte hebben plaatsgevonden.

  ==============================================  PS

  Voorwaarden en mogelijkheden om controle op de 2e linie loods te kunnen uitvoeren:

  - De betrokken afhandelaar moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

  - De 2de linieloods/expediteur moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

  - De 2de linieloods/expediteur moet gevestigd zijn in het kantoor van uitgang (zie onder);

  - De informatiestroom van en naar Douane moet gewaarborgd zijn;

  - De integriteit van de goederen na het verlaten van de 2de linieloods moet gewaarborgd zijn door eigen vervoer of door gebruik te maken van AEO vervoerders.

  De AEO certificering is een voorwaarde, aangezien deze bedrijven getoetst zijn aan de Europese douanenormering om goed in control te zijn op douane procedures en veiligheid.
  Veel bedrijven rondom Schiphol zijn sinds de invoering in 2008 inmiddels AEO, evenals de grotere vervoerders. Anderen werken met de vaste vervoerders verklaringen in het kader van Aviation security. Voor deze groep vervoerders betekent een stap naar AEO met name een aanvullende toetsing op de AEO-criteria ‘solvabiliteit’ en ‘staat van dienst.

  Er zijn 2 mogelijkheden om controle op de eigen locatie in te richten:

  Mobiele controle op de eigen locatie bij de expediteur.
  De controle vindt plaats bij de expediteur in plaats van bij de afhandelaar, volgens een layered approach; de zending wordt in eerste instantie oppervlakkig gecontroleerd wordt en vergeleken wordt met de documenten. Desgewenst wordt de zending opengemaakt of wordt een mobiele scan ingezet. De aanrijtijd is maximaal de algemeen gehanteerde 2 uur.

  Remote scannen.
  Bedrijven die toch om AVSEC redenen een scan aanschaffen of hebben bieden we de mogelijkheid dat wij hierbij aansluiten door op afstand (remote) mee te kijken. De controle kan plaatsvinden op elk gewenst tijdstip gedurende de openingstijden van de scan.
  Met vriendelijke groet,
  Franske

 3. #3
  Hallo Franske,

  Dank voor je reactie ! Inderdaad veel te doen omtrent dit onderwerp.
  Kleine opmerking van mijn kant op je bericht, de controles op het daadwerkelijk uitgaan van de goederen vloeien wel voort uit de safety en security analyse welke is uitgevoerd op het moment dat de ECS aangifte is gedaan. De controle ligt dus als het ware in het verlengde van de verificatie op de uitvoer aangifte maar is inhoudelijk anders van aard.

  Met vriendelijke groet
  Douane Jurist

 4. #4
  zie in dit kader ook de nieuwsbrief van cargonaut vrijdag 17 augustus 2012  Mailing ECS control messages – expediteurs

  Inrichting verlegde controles naar 2e linie.

  Voor expediteurs (Trader at Exit) is er de mogelijkheid om de ECS controles te laten plaatsvinden op de eigen locatie. Voor gebruik van deze mogelijkheid is overeenstemming nodig met de douane.

  Voor de verlegde controle geldt de volgende procedure:

  De expediteur meldt de aankomst van de goederen (Arrival at Exit) :
  • Via bericht 765 Notification at Exit Light met vermelding MRN en House waybill referentie;
  • Via bericht 755 Notification at Exit met vermelding MRN, Master en House waybill referentie en locatie;
  • Via de ECS web portal;
  • Via de DGVS inschrijving.

  Hierop kunnen de volgende berichten retour komen:
  • Bericht 757 Bevestiging melding uitgaan, óf
  • bericht 756 Afkeuring melding uitgaan;
  en in geval van een ECS controle:
  • 328 Controle melding
  • 338 Vrijgave melding.

  Indien u de aankomst meldt via EDI berichten, dan zal uw software ook de retourberichten moeten kunnen ontvangen.

  Voor deze procedure kunt u ook de ECS web portal in combinatie met eCargo Receipt gebruiken.
  In eCargo Receipt worden de controle en vrijgave berichten getoond.

  Na afronding van het (mogelijke) controleproces op eigen locatie kunt u de goederen aanleveren bij de afhandelaar.
  De afhandelaar ziet in eCargo Receipt bij de aanname van de goederen dat dit controleproces al heeft plaatsgevonden.

  Wilt u de controle- en vrijgave berichten rechtstreeks ontvangen voor integratie in de eigen software dan kunt u dit doorgeven aan Marketing & Sales, sales@cargonaut.nl
  Het tarief is EUR 0,35 per controlebericht.
  Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Customer Services, helpdesk@cargonaut.nl
  Service shifted inspections 2nd line warehouse.

  For freight forwarders (Trader at Exit) it is possible to have the ECS controls executed at their own warehouse location. For this option an agreement with Customs is necessary.

  For the shifted inspection the following procedure applies:

  The freight forwarder notifies the arrival of the goods (Arrival at Exit):
  • Via message765 Notification at Exit Light stating the MRN and House waybill reference;
  • Via message 755 Notification at Exit stating the MRN, Master and House waybill reference and location;
  • Via the ECS web portal;
  • Via the DGVS input transaction.

  The following messages can be sent in return:
  • Message 757 Confirmation Notification of Exit, or
  • Message 756 Rejection Notification of Exit;
  And in case of an ECS control:
  • 328 Control Notification
  • 338 Release Notification.

  If you send the Arrival notification via EDI message, than your software should be able to receive the return messages as well.

  For this procedure you can also use our web portal ECS in combination with eCargo Receipt.
  In eCargo Receipt the control and release messages are displayed.

  After the (possible) control process at your own warehouse location, you can deliver the goods at the handlers location. In eCargo Receipt the ground handler sees that the control process has already taken place.

  If you wish to receive the control and release messages directly for integration with your own software, please send your request to our Marketing & Sales, sales@cargonaut.nl.

  If you have any questions please contact Customer Services, helpdesk@cargonaut.nl

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •