Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat de gevolgen voor u en uw Schipholpasje kunnen zijn als
uw aanstaande schoonzoon/dochter/vader of moeder in aanraking komt of is geweest met
justitie? Of als u zelf in aanraking komt met justitie?
CNV Vakmensen organiseert, met medewerking van de Luchthaven Schiphol, de KLM en
Ministerie van Binnenlandse Zaken, een symposium over de “Verklaring van Geen Bezwaar”
(VGB)

Zonder VGB geen Schipholpas. Maar wat nu als u een Schipholpas wilt vernieuwen en de VGB niet
meer wordt afgegeven? Wat kunt u, of wat moet u dan doen?
Wij willen u deze middag meenemen in de verschillende processen rond deze verklaring en de
Schipholpas.

De diverse onderwerpen worden besproken door deskundige inleiders, waarbij ook ruimte is voor
het stellen van vragen.

Op deze middag zal ook een jurist van CNV Vakmensen aanwezig zijn om eventueel individuele
vragen met betrekking tot de VGB te beantwoorden.

Locatie: Schipholgebouw Auditorium, Schiphol Centrum
Evert v.d. Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol
Datum : 31 oktober 2012
Tijd : 12.30 tot 17.00 uur

Heeftu interesse? Meldt u zich dan snel aan via deze link http://www.burgerluchtvaart.nl/index...gina=symposium

Vanwege de logistiek kunnen we alleen toegang geven aan diegene die zich vooraf hebben
aangemeld. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

12.30 – 13.30 Ontvangst met een inlooplunch
13.30 – 13.40 Opening Symposium.
Piet Fortuin
Vice Voorzitter CNV Vakmensen

13.40 - 14.00 Wat betekent de VGB voor de Schiphol Group?
Door een vertegenwoordiger Schiphol Group

14.00 - 14.20 De Schipholpas, jouw sleutel tot Schiphol
Jan-Kees Rem
Manager Badge Center – Amsterdam Airport Schiphol

14.20 – 14.45 Pauze

14.45 – 15.30 De Verklaring van Geen Bezwaar, noodzakelijk voor je vertrouwensfunctie
Lennart Schroijen
Beleidsmedewerker Business unit veiligheidsonderzoeken
Ministerie van Binnenlandse zaken

15.30 – 16.00 Wat betekent de VGB voor de werkgever?
Maarten Stienen
Vice-President Industrial relations & Strategic HR KLM

16.00 – 16.15 Afsluiting
Piet Fortuin

16.15 – 17.00 Napraten met een drankje
Twee weken voor het symposium ontvangt u het definitieve programma.
Namens de werkgroep,
Cock van der Pol (kaderlid KLM)