Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  Mogelijk extra administratieve lasten op komst voor afhandelaren mbt ECS

  door Cargo Advisor
  4 juli 2013

  " Tijdens de voorlichtingsdag Aviation Security op 31 januari 2013 deelde de douane het publiek mede dat de Douane in de toekomst aanbrenglocaties gaat aanwijzen. De aankomstmelding in ECS (AaE) mag pas worden gedaan op het moment dat de goederen daadwerkelijk zijn aangekomen op een aangewezen aanbrenglocatie. Alleen de afhandelaren en de expediteurs die toestemming van de Douane hebben gekregen om de ECS-controles in hun eigen (2de linie) loods te laten plaatsvinden, worden aangewezen als aanbrenglocatie

  In deze werkwijze vindt er - anders dan in de huidige situatie - geen vervoer plaats tussen het moment dat de Douane het controlebericht verstuurt en de aankomst op de aanbrenglocatie. In de veranderde werkwijze acteert de Douane m.b.t. de controle uitsluitend op basis van de AaE en de controleopdracht vanuit het douanesysteem DMF (ECS)" .

  Mogelijk extra administratieve lasten op komst voor afhandelaren mbt ECS
  Gevolg hiervan zal zijn dat expediteurs die niet voldoen aan deze voorwaarden de melding trader at exit pas kunnen doen op het moment dat de goederen fysiek zijn aangebracht bij een goedgekeurde aanbrenglocatie, bij de afhandelaar. Gelet op de noodzakelijk de aankomstmelding via de computer te moeten insturen naar de douane kan het ook de afhandelaar zijn die voor deze taak voor de kar wordt gespannen.

  Voor het doen van een melding trader at exit zal dan veelal op handmatige wijze moeten plaatsvinden omdat de data om de aankomstmelding te kunnen doen niet vanuit het systeem van de afhandelaren beschikbaar is. Bijkomend effect is dat ook de ECS MRN documenten de zending zal moeten begeleiden terwijl deze nu in veel gevallen achterwege kan blijven. Een aantekening op het afleverbewijs ( ACN bon ) dat aan de ECS verplichtingen is voldaan is voldoende voor een afhandelaar om een zending te kunnen accepteren zonder de ECS aangifte fysiek in ontvangst te nemen. Ook de E cargo receipt applicatie van cargonaut helpt om inzicht te krijgen bij de afhandelaar omtrent de ECS status van een zending en bijbehorend MRN. Dit alles geheel papierloos.

  Met de nieuwe op stapel staande werkwijze van de douane zal de ECS aangifte de zending moeten begeleiden naar een goedgekeurde aanbrenglocatie. Niet alleen betekent dit extra administratieve handelingen voor de afhandelaar kort voordat de zending met het vliegtuig vertrekt maar ook wordt hierdoor een papierstroom op gang gebracht die de industrie juist zo slim heeft weten uit te bannen.

  De extra werkzaamheden op het aanleverproces drukken zwaar op het luchtvrachtproduct. Juist een efficiente doorloop van goederen op dit drukke overdrachtsmoment is van grote invloed is op de snelheid van het luchvrachtproces en langere wachttijden hebben een domino effect op te maken kosten in de keten.

  Het lijkt mij raadzaam om hier met elkaar nog eens goed op in te zoomen, het luchtvrachtproduct heeft momenteel al genoeg te lijden.....

  Met vriendelijke groet
  Cargo Advisor  Voorwaarden en mogelijkheden controle op de 2e linie


  - De betrokken afhandelaar moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

  - De 2de linieloods/expediteur moet AEO- Full gecertificeerd zijn;

  - De 2de linieloods/expediteur moet gevestigd zijn in het kantoor van uitgang (zie onder);

  - De informatiestroom van en naar Douane moet gewaarborgd zijn;

  - De integriteit van de goederen na het verlaten van de 2de linieloods moet gewaarborgd zijn door eigen vervoer of door gebruik te maken van AEO vervoerders.


  De AEO certificering is een voorwaarde, aangezien deze bedrijven getoetst zijn aan de Europese douanenormering om goed in control te zijn op douane procedures en veiligheid.
  Veel bedrijven rondom Schiphol zijn sinds de invoering in 2008 inmiddels AEO, evenals de grotere vervoerders. Anderen werken met de vaste vervoerders verklaringen in het kader van Aviation security. Voor deze groep vervoerders betekent een stap naar AEO met name een aanvullende toetsing op de AEO-criteria ‘solvabiliteit’ en ‘staat van dienst.


  Er zijn 2 mogelijkheden om controle op de eigen locatie in te richten:

  Mobiele controle op de eigen locatie bij de expediteur.

  De controle vindt plaats bij de expediteur in plaats van bij de afhandelaar, volgens een layered approach; de zending wordt in eerste instantie oppervlakkig gecontroleerd wordt en vergeleken wordt met de documenten. Desgewenst wordt de zending opengemaakt of wordt een mobiele scan ingezet. De aanrijtijd is maximaal de algemeen gehanteerde 2 uur.


  Remote scannen.
  Bedrijven die toch om AVSEC redenen een scan aanschaffen of hebben bieden we de mogelijkheid dat wij hierbij aansluiten door op afstand (remote) mee te kijken. De controle kan plaatsvinden op elk gewenst tijdstip gedurende de openingstijden van de scan.

  bron : http://forum.cargohub.nl/threads/111...controle+linie
  Last edited by Cargo Advisor; 07-19-2013 at 11:21 AM.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •