Results 1 to 2 of 2
 1. #1

  EX/D aangifte uitvoer

  Weet iemand of EX/D aangiften (dus vooraf) op de volgende manier afgehandeld kunnen worden:
  douane agent maakt EX/D aangifte op en stuurt aangifte naar douane.
  Als locatie vd goederen vermeldt hij bijvoorbeeld 3088 KA 16 (Reeweg)
  Het aangiftenummer (dus niet MRN, want dat is er natuurlijk nog niet) geeft hij mee met de chauffeur die vervolgens naar Reeweg gaat en aan de balie het aangiftenummer overhandigt met het verzoek om de aangifte te aanvaarden.

  De goederen zijn dan op de juiste locatie aangebracht, de douane kan de aangifte aanvaarden en indien er geen controle op zit zal het 3e exemplaar daar ter plekke uitgedraaid kunnen worden en aan de chauffeur meegegeven kunnen worden. Doet de douane dat ook? Is dit een reguliere werkwijze?

  En wat als er controle op zit? Kan er bij de Reeweg (of welk douanekantoor dan ook) fysiek gecontroleerd worden?

 2. #2
  Hoi Richard,
  Het lijkt mij inderdaad juist dat de aanvaarding van de aangifte pas kan plaatsvinden op het moment dat de goederen bij de douane kunnen worden aangeboden. Op dit moment zal ook de verificatie en controlediepgang worden bepaald met de mogelijkheid van een fysieke controle.

  Je dient naar mijn mening dan ook met de wijze van het verpakken van de goederen rekening te houden dat de goederen fysiek kunnen worden gecontroleerd. Indien je vaker op deze wijze aangifte doet en de locatie zich niet direct leent om met het oog op de aard van de goederen een efficiente controle uit te voeren, zou je wellicht afspraken kunnen maken met de douane dat dit op een andere locatie plaatsvind.

  Ik kopieer nog even wat bij uit het handboek douane onderdeel uitvoer 20.00.00 :
  http://www.douane.nl/bibliotheek/han...tml#P224_20743

  2.2.5. Aanvaarden aangifte
  De vooraf aangifte kan pas worden aanvaard nadat de goederen bij het douanekantoor of op een door de inspecteur aangewezen plaats zijn aangekomen en de aangever hiervan kennis heeft gegeven.

  (artikel 201, lid 3 TVo. CDW)

  Thans is nog niet voorzien in de mogelijkheid om de aanvullende aangifte op elektronische wijze in te dienen. In afwachting van de realisatie van deze mogelijkheid kan de aanvullende aangifte schriftelijk worden ingediend. De aangever vermeld onder het kenmerk van de aangifte, de ontbrekende gegevens en waar de goederen zich bevinden na het aanbrengen.

  (artikel 2:9 Algemene douaneregeling)

  Ga naar taak "E-aangifte" en scroll door naar "Registreren aanvullende gegevens vooraf-aangifte".

  Als u belast bent met deze werkzaamheden registreert u in Douane Sagitta Uitvoer de ontbrekende gegevens en de aanvaardingsdatum. Hierdoor wijzigt de status D in de status A.  Let op!

  Indien dit niet gebeurt, blijft de aangifte in de status vooraf-aangifte en krijgt deze geen einde verificatie. De aangever krijgt evenmin toestemming om de goederen weg te voeren!

  Na aanvaarden kan de aangifte ten uitvoer de behandelstatus 20 krijgen: "Beoordeeld". De aangifte is dan oranje of rood geselecteerd. Zie ook paragraaf 2.3.1.

  De aangever ontvangt bericht van de aanvaarding van een standaardaangifte en na ontvangst en acceptatie van de aanvullende gegevens van een vooraf-aangifte bericht.

  De aangever ontvangt hiervan het volgende bericht:

  - Aangifte aanvaard (AAV).

  (artikel 222, lid 2 TVo. CDW)

  Na aanvaarden kan de aangifte ten uitvoer direct de behandelstatus 40: "Einde verificatie" en de goederenstatus 52 "Toestemming vertrek" krijgen. De aangifte is dan wit geselecteerd. Zie ook paragraaf 2.3.1. De aangifte wordt (elektronisch) administratief afgedaan.

  De aangever ontvangt, na administratieve afdoening van de aangifte, de volgende elektronische berichten:

  - Definitieve Mededeling Afhandeling (DMA);

  - Mededeling Toestemming Vertrek (TVT).

  Let wel dat het elektronisch derde exemplaar van de uitvoeraangifte in de normale procedure nodig is om de goederen te mogen wegvoeren. Zie hiervoor paragraaf 2.10.

  De wit geselecteerde aangiften kunnen zichtbaar gemaakt worden via de taak "E-aangifte" en de taak "Overzicht afgehandelde E-aangifte".

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •