Werkafspraken DGVS


In de regelmatige update van de DGVS Contactlist kunt u zien of een deelnemer voor DGVS een afhandelaar is of een expediteur. Dit gegeven is leidend voor het berichtenverkeer. Het kan dus voorkomen dat een DGVS afhandelaar geen loods heeft aan het platform (eerste linie zoals u die kent). Andersom kan het ook voorkomen dat een deelnemer soms vluchten afhandelt, maar voor DGVS een expediteur is en dus niet op master hoeft in of uit hoeft te slaan.


1. Master Airwaybill bevat 11 cijfers, 3 prefix en 8 airwaybillnummers (uniek), en geen andere tekens (zoals streepjes).

2. House Airwaybill bestaat uit maximaal 15 karakters. Dit is alfanumeriek (hoofdlettergevoelig), ook mogen er tekens in zoals streepjes.

3. Het aantal colli op de uitslagbon dient aangehouden te worden.

4. Uit- en inslagen dienen realtime te worden gedaan. De uitslag moet dus altijd gebeuren voordat de inslag plaatsvindt. De inslaggegevens moeten altijd overeenkomen met de uitslaggegevens. Denk aan referentienummers, aantal colli en douanestatus.

5. Tussen DGVS expediteurs gebeurt overdracht op House niveau. Indien deze niet aanwezig is, op Master niveau of zelf house aanmaken. Let op het 100% identiek overnemen van het referentienummer van de uitslaande partij (het USL-bericht is dus leidend).

6. Berichtenverkeer over zendingen van of naar een DGVS afhandelaar is altijd op Masterniveau.

7. Elke deelnemer moet goederen halen en brengen bij andere deelnemers met een DGVS stempel op de AirWayBill (kopie). Dit geldt ook bij directe zendingen (import en export).

8. Direct shipment: fysiek van afhandelaar naar klant, administratief boeken als transport met opslag in eigen loods (virtuele inslag en uitschrijving). Administratief is dus niet hetzelfde als het fysieke.
Er zijn 2 manieren om dit goed te doen:
1. de eerste is op de webapplicatie de mismatch wegwerken door een direct-shipment aan te geven,
2. maar het kan ook in de eigen software door een ISL en een USC te doen.

9. Voor Export moeten alle zendingen met het DGVS behandeld worden die onder AWB vanuit Amsterdam uitgaan (zie punt 10).

10. Export: wanneer een zending zowel EU (communautair) als NEU (niet-communautair) goederen bevat, is de hele zending NEU.

11. Bij verandering van verantwoordelijke of contactpersonen over het DGVS binnen uw bedrijf, dit doorgeven aan ACN/Cargonaut.

12. Mismatches worden aangepakt op de wijze zoals beschreven op de achterkant van deze kaart.Procedure analyse van de mismatches

1. Algemene informatie
Actie tot oplossing van een mismatch ligt bij de expediteur,
Een mismatch wordt in de overzichten van alle betrokken partijen weergegeven,
De veroorzaker van een mismatch, corrigeert deze,
Een mismatch kan, qua datum, alleen gevonden worden, als je zoekt naar de datum van de laatste transactie of mutatie, die bij deze mismatch betrokken is geweest.

2. Mismatches bekijken en oplossen
Mismatches kunt u bekijken en downloaden via de Cargonaut Webportal (www.cargonaut.nl/dgvs),
Mismatches waarvan de oorzaak bij u ligt, dient u zelf te corrigeren,
Over mismatches waarvan de oorzaak niet bij u ligt, kunt u de andere partijen op de hoogte brengen.

3. Maandafsluiting
Na de maandafsluiting moet het mismatchoverzicht op de eerste werkdag van de nieuwe maand worden opgevraagd via de webportal,
Na de maandafsluiting op de laatste dag van de maand, heeft u 7 kalenderdagen om bestaande mismatches nog op te lossen.

4. Communicatie
Communicatie over de mismatches naar de andere deelnemer kan via e-mail of telefoon.