Verzoek om een prejudiciŽle beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 18 januari 2011 - Eurogate Distribution GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Zaak C-28/11)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Eurogate Distribution GmbH
Verwerende partij: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

PrejudiciŽle vraag
Moet artikel 204, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (hierna: "douanewetboek")1, aldus worden uitgelegd dat bij niet-communautaire goederen die zich onder het stelsel van douane-entrepots bevonden en bij de aanzuivering van het stelsel van douane-entrepots een nieuwe douanebestemming hebben gekregen, de schending van de verplichting om de uitslag van de goederen uit het douane-entrepot reeds bij de aanzuivering van het stelsel van douane-entrepots - en niet pas veel later - in het daartoe bestemde computerprogramma in te schrijven, tot het ontstaan van een douaneschuld voor de goederen leidt?