Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
 1. #11

  EXW versus BTW

  in principe kan de EXW - leverancier welke niet wenst op te treden als exporteur wel zijn verkoop factoor behandelen als een levering aan een bedrijf buiten de EU, en dus zijn factuur opmaken exclusief BTW.
  Echter bij controle door de belastingdienst dient hij veel meer moeite te doen om te bewijzen dat de goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten.

  het is dus in de EXW leverancier zijn eigen belang om inderdaad wel mee te werken aan een machtiging Direct vertegenwoordiging.

 2. #12
  snap het niet helemaal vrees ik, help mij svp wat meer duidelijkheid te verkrijgen.

  Dus, bij een exw levering komt het voor dat een exporteur inclusief btw factureert en daarmee de verplichting op zich neemt om deze btw af te dragen en teven de verkoopprijs onnodig 19% hoger uit te laten vallen ? De koper zal dan een verzoek om teruggaaf moeten doen van in nederland betaalde omzetbelasting ( ik neem aan dat deze koper dit bedrag terug wil hebben ).

  Lijkt mij erg omslachtig en ik vraag mij of in dit in de praktijk daadwerkelijk op deze wijze plaatsvindt ?

  Of zie ik het verkeerd?

 3. #13
  @ Rappi

  maar die omslachtige methode is , eigenlijk precies zoals het hoort te lopen indien de verkoper niet genoemd wil worden als exporteur.
  en dus ook eigenlijk het punt dat ik wil maken. Als de verkoper (EXW leverancier) een machtiging tekent en hij wordt genoemd als shipper in de Export aangifte , dan kan er zonder problemen excl. BTW worden belast en er is geen probleem met de bewijs last.

  Kan me ook voorstellen dat er andere redenen vanuit de Douane zijn waarom de daadwerkelijk shipper genoemd dient te worden, Denk daarbij aan safety & security. Als de Koper als shipper wordt genoemd in de EXA dan heeft de douane nog geen inzicht waar de goederen uit EU vandaan komen.

 4. #14
  Degene in de EU wordt overigens ALTIJD als exporteur/afzender opgevoerd (ook als die geen machtiging geeft) op grond van:
  Artikel 788 TCDW, lid 2:
  1. Als exporteur in de zin van artikel 161, lid 5, van het Wetboek wordt aangemerkt de persoon voor wiens rekening de aangifte ten
  uitvoer wordt gedaan en die op het tijdstip van aanvaarding van deze aangifte eigenaar is van de betrokken goederen of die dienaangaande gelijkaardig beschikkingsrecht heeft.
  2. Wanneer het eigendom of gelijkaardige beschikkingsrecht krachtens de overeenkomst die aan de uitvoer ten grondslag ligt,
  berust bij een buiten de Gemeenschap gevestigde persoon, wordt de in de Gemeenschap gevestigde overeenkomstsluitende partij als exporteur beschouwd.

  Dus ook al wordt er BTW op de factuur gezet, ook al tekent de Nederlander geen machtiging, degene binnen de EU komt hoe dan ook op een EX/A als exporteur te staan.

 5. #15
  Indien iemand communautaire goederen verkoopt/levert dient hij in principe btw te belasten. Daar zijn heel veel uitzonderingen op met evenzovele voorwaarden. Één daarvan is levering op grond van Tabel II letter a lid 2: dwz uitvoer. Indien iemand verkoopt aan een niet EU ingezetene én de goederen worden geleverd buiten de EU dan hoeft hij geen BTW te belasten. Hij moet achteraf wel kunnen aantonen dat de uitvoer heeft plaatsgevonden. Daarom heeft hij er belang bij dat zijn aangifte ten uitvoer voor uitvoer is afgetekend. De leveringsvoorwaarde op de factuur staat hier buiten. Daarin is alleen vermeld welke kosten wel of niet in de prijs is opgenomen. Dus EXW, FOB of CIF maakt niet uit. Indien de verkoper NIET de exporteur is, maar zijn afnemer, betekent dit dat hij een binnenlandse levering doet. Dus moet hij BTW belasten aan zijn afnemer. Dat kan natuurlijk ook, maar dan met de afnemer optreden als exporteur en dan moet die maar zien hoe hij zijn BTW terugkrijgt.

 6. #16
  Wij hebben een aantal exporteurs als klanten die altijd met 19% BTW factureren voor export. Dit omdat zij in het geval van EXW geen bewijs hebben dat de goederen de EU ook daadwerkelijk verlaten. De buite de EU gevestigde ontvanger wordt dan de exporteur voor de uitvoeraangifte als indirect vertegenwoordiger.
  Nogal omslachtig omdat de ontvanger nu maar moet zien hoe hij de BTW terug kan vorderen. Voor het standpunt van de leverancier is ook wel iets te zeggen; voor hetzelfde geld als hij zonder BTW factureerd worden de goederen op de EU markt gebracht zonder de BTW af te dragen, en is de leverancier daar verantwoordelijk voor.
  Hij kan immers de uitvoer niet aantonen.

 7. #17
  Inderdaad allemaal erg omslachtig. Maar waarschijnlijk is dit allemaal nodig omdat verkoper en koper niet in staat zijn om goede afspraken te maken of omdat de verkoper de koper niet vertrouwd. Anders kan ik niet verklaren waarom de koper BTW betaalt (dat hij moeilijk terug kan krijgen) in plaats van te garanderen dat de goederen zullen worden uitgevoerd.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •