Vandaag te horen gekregen dat de douane voornemens is het verzoek van de ACN om het geografisch gebied van de vrije zone uit te breiden voor te leggen aan het ministerie van financien.


Welk criteria wordt er door de douane gehanteerd om een gebied toe te laten tot de vrije zone of niet ? Leidt het niet tot een vorm van concurrentie vervalsing of is het niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel als een deel van een industriegebied wel en het andere deel niet als geografisch gebied van de vrije zone wordt aangemerkt ?

Welke mogelijkheid is er om het gebied welke onder de competentie van het douanekantoor Schiphol valt aan te wijzen als vrije zone ?

Alle input welkom