Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  dgvsfreak
  Guest

  ECS controle op 2e linie loods (DGVS customers)

  (for English please scroll down)


  Beste DGVS deelnemers,

  De controle bij uitgaan gebeurt nu op de locatie van de eerste linie afhandelaar. Op verzoek van het bedrijfsleven kan de douane onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen aan Traders at Exit in de tweede linie voor een andere inspectielocatie. Dit is dus een wijziging van de inspectielocatie en dit heeft gevolgen voor de berichtgeving en procedures voor ECS controles.

  Let op: de bestaande procedure blijft ook gewoon van kracht voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet.

  In de bijlage vindt u een beschrijving van ECS controles uitgaan (Word documenten in Nederlandse en Engelse taal)

  Uw softwareleverancier heeft van ons alle nodige specificaties ontvangen.


  Implementatie kan pas plaatsvinden na goedkeuring van de douane aan de 2e linie bedrijven.


  - o – o – o –

  Dear DGVS customer,

  The exit control is now executed at the site of the first line handler. At the request of the airfreight industry customs can under certain conditions, grant permission to Traders at Exit in the second line for another inspection location. This is a change of inspection location and has implications for the ECS messages and procedures.

  Note: the existing procedure remains in effect for those who do not meet these conditions.

  Enclosed you will find a description of the ECS exit controls (Word documents in Dutch and English language)

  Your software developer has received all necessary specifications from Cargonaut.  Changes can be implemented only after customs permission for the 2nd line companies.


  Bron : cargonaut

 2. #2
  dgvsfreak
  Guest
  Controleproces ECS

  Op dit moment vindt de ECS controle plaats op de locatie van de afhandelaar (1e linie). Op basis van de informatie van de DGVS uitslag, een bericht Notification of Exit, of de web portal wordt de Arrival at Exit gegenereerd en verzonden aan ECS. Dit betekent echter nog niet dat het exacte tijdstip van de aankomst van de goederen bij de afhandelaar bekend is. De daadwerkelijke aankomst van de goederen bij de afhandelaar wordt gemeld doordat afhandelaren de aankomst registreren in eCargo Receipt (Ready for Take-in / Ready for Carriage RTI/RFC). Bij deze registratie in eCargo Receipt wordt direct een melding gestuurd naar de Douane, waarna de controle activiteiten kunnen starten.

  Op verzoek van de expediteurs (2e Linie) zijn er, in overleg met de Douane, aanvullende mogelijkheden toegevoegd.

  1) Eerdere aankomst- en controlemelding.

  Voor expediteurs is het belangrijk, dat zij zo min mogelijk geconsolideerde zendingen hoeven af te (laten) breken. Door eerdere meldingen (Arr. At Exit en controlebericht) is het mogelijk om te controleren zendingen niet geconsolideerd aan te leveren.

  2) Eerdere aankomst- en controlemelding met controle op de 2e linie.

  Voor expediteurs die hierover overeenstemming hebben met de Douane, geldt dat de controleactiviteiten plaatsvinden op de eigen locatie. Hiervoor gelden aanvullende bepalingen.

  In alle gevallen kan het mogelijk zijn dat de controle plaatsvindt op scanlocatie 2, dat ingericht zal worden als “Joint Inspection Centre”.

  De hierboven beschreven opties gelden alleen voor bedrijven die zich in het gebied van de Vrije Zone (kantoor van Uitgaan) bevinden.

  De hierboven genoemde mogelijkheden brengen de volgende wijzigingen in de informatie met zich mee;


  Wijzigingen voor DGVS gebruikers

  - Bij inschrijving de Housewaybill referenties meegeven. Op basis van de ISC wordt een Arrival at Exit aangemaakt.
  - Controleberichten van de douane kunnen desgewenst doorgestuurd worden naar de expediteur of trucker (partij die inschrijving heeft gedaan).
  - Indien gebruik gemaakt wordt van het Export Notification (ENO) bericht of de Cargonaut webportal voor het aanmelden van ECS zie dan wijzigingen voor ENO gebruikers of web portal gebruikers.
  - Het Alert bericht (758) kan met dummy gegevens gevuld zijn, omdat de Master referentie nog niet bekend is.

  Wijzigingen voor ENO (bericht) gebruikers
  - Voor het melden wordt een nieuw bericht geďntroduceerd: het Exit Notification Light bericht met berichtnummer 765. Omdat het Master airwaybill nummer vaak nog niet bekend is kan volstaan worden met opgeven van de House referenties. Bij een ENO Light zonder Master referentie moet u wel een House waybill versturen zodat de koppeling tussen house, master en uitgaand manifest gemaakt kan worden voor de uiteindelijke Confirmation of Exit.
  - Controleberichten van de douane kunnen desgewenst doorgestuurd worden naar de expediteur of trucker (partij die inschrijving heeft gedaan).
  - Het Alert bericht (758) kan met dummy gegevens gevuld zijn, omdat de Master referentie nog niet bekend is.

  Wijzigingen voor ECS web portal gebruikers

  - Voor deze users wordt vanuit de portal het bericht Exit Notification Light berichtnummer 765 aangemaakt in plaats van het bericht 755. Men kan dan Houses aanmelden, omdat het Master Airwaybill nummer vaak nog niet bekend is. Bij een aanmelding zonder Master referentie moet u wel een House waybill versturen zodat de koppeling tussen house, master en uitgaand manifest gemaakt kan worden voor de uiteindelijke Confirmation of Exit.
  - De web applicatie wordt vervangen door een nieuwe versie, waarvoor het noodzakelijk is om per gebruiker een eigen login te gebruiken. Hiervoor zal Customer Services contact opnemen. Natuurlijk hoort hier ook een nieuwe handleiding bij. Deze zal binnenkort aan alle gebruikers verstuurd worden.

  Softwareleveranciers ontvangen van Cargonaut procesbeschrijvingen, berichtspecificaties en de Message Implementation Guide.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cargonaut Customer Services, helpdesk@cargonaut.nl, tel. +31 (0)20 6530808.


  Bron :
  Cargonaut Nederland B.V.
  Flamingoweg 54
  1118 EG SCHIPHOL
  Nederland
  Tel. +31 (0)20 6530204

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •