Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten om het exportcontrolebeleid op oud-legervoertuigen aan te scherpen. Dit zal worden uitgevoerd middels een interpretatiewijziging van de huidige wettekst, die op 1 september 2016 in zal gaan.

More...