EVO-Douanecongres over horizontaal toezicht


Op 16 september 2009 houdt EVO haar jaarlijks Douanecongres met als thema ‘horizontaal toezicht’. Tijdens deze bijeenkomst zet de Belastingdienst samenwerking met ondernemers centraal. Voorwaarde hiervoor is dat er tussen overheid en bedrijfsleven sprake is van vertrouwen en transparantie.

Voordeel van samenwerking met de Belastingdienst is dat het bedrijfsleven kan rekenen op meer rechtszekerheid. Bij horizontaal toezicht kan zowel de Belastingdienst als de douane de - beperkte - controlecapaciteit inzetten op minder betrouwbare bedrijven.

Een belangrijke uitbreiding ten opzichte van de AEO is dat horizontaal toezicht niet is beperkt tot de douaneaspecten, maar ook toeziet op de niet-fiscale regelgeving. Belemmeringen in de logistiek doen zich juist vaak voor op dit terrein.

Al met al draagt horizontaal toezicht dus bij aan de verdere ontwikkeling van een ongehinderde logistiek en daarmee aan één van de belangrijkste wensen van het internationaal opererend bedrijfsleven.

Tijdens het congres wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van horizontaal toezicht bij de Belastingdienst en bij de douane. Verder wordt een parallel getrokken met ‘systeemtoezicht’ bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Door inleidingen van bedrijven die ervaring hebben op dit gebied en middels discussie met andere deelnemers, kunt u zich een goed beeld vormen van horizontaal toezicht. U kunt bepalen of horizontaal toezicht iets is voor uw onderneming en hoe u ervoor in aanmerking kunt komen.
Natuurlijk biedt de dag zoals vanouds veel mogelijkheden om te netwerken tijdens ontvangst, lunch en borrel.

Datum
16 -09-2009
Locatie
Kantoor EVO Zoetermeer

Programma

Vanaf 10.00 uur Ontvangst met koffie en registratie van deelnemers
10.30 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter Marinus de Jager (Deloitte)
10.40 uur Horizontaal toezicht en AEO
Inleiding door Godfried Smit; Senior Beleidsadviseur EVO
11.00 uur Visie en uitwerking bij de Belastingdienst
Inleiding door Dyon van Beek; Horizontaal toezicht MGO
11.30 uur Horizontaal toezicht in een douane omgeving
Inleiding door Angelique de la Cousine, Projectleider Horizontaal Toezicht Douane
12.00 uur Lunch
12.45 uur Systeemtoezicht bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; een vergelijkbare aanpak?
Inleiding door Gradus Kemperman; Inspectie Verkeer en Waterstaat
13.15 uur Praktijkervaringen AEO en mogelijkheden voor Horizontaal toezicht
Inleiding door Hans Driessen, Océ
13.45 uur Rol van de logistieke dienstverlener in horizontaal toezicht
Hans Maessen, Directeur Maco douane expediteurs
14.15 uur Pauze
14.45 uur Discussie over vormgeving van horizontaal toezicht met de inleiders; aan de hand van enkele stellingen
Inleiding door Marinus de Jager en Godfried Smit
15.50 uur Afsluiting door Marinus de Jager gevolgd door een borrel
Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan schriftelijk tot één week voor de bijeenkomst. Annuleert u hierna, dan brengt EVO u de kosten geheel in rekening. Deelnemers ontvangen in dat geval wel de informatiemap. De datum waarop wij uw annulering ontvangen, geldt als tijdstip van annuleren.
Prijs EVO-leden: €335
Prijs niet-leden: €435

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door Beurtvaartadres Douane. Beurtvaartadres Douane is marktleider in het bieden van praktische en gebruikervriendelijke online oplossingen voor het aangeven van u goederen bij douane.

bron : Evo.nl