Frequently Asked Questions m.b.t. nieuwe security regelgeving

Aan: alle security managers, LBA’s en deelnemers aan de Masterclass Security

In aanvulling op de reeds eerder verzonden documentatie m.b.t. de nieuwe security regelgeving heeft ACN, in samenwerking met het NCTb en de KMar bijgaand overzicht met veelgestelde vragen opgesteld.

Tijdens de Masterclass werden veel vragen gesteld over Ex-Works zendingen. Na het opnieuw bestuderen en interpreteren van de regelgeving is het antwoord op vraag 1 en 2 anders dan voorheen uitgelegd.
Vraag 1:
Is "EX-Works” altijd onveilig ongeacht of het van een KC kom of niet.

Antwoord:
Volgens Verordening EG 300/2008 is een Bekende Afzender “een afzender die voor eigen rekening vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligings­regels en -normen beantwoorden om deze vracht of post met om het even welk luchtvaartuig te vervoeren”. (Voor eigen rekening is voor eigen verantwoordelijkheid.) Derhalve kan een ex-works leverancier aangemerkt worden als Bekende Afzender.

Vraag 2:

Wat is de status van de zending indien deze feitelijk niet afkomstig is van locatie van de (Bekende) afzender maar van een derde partij?

Antwoord:

Indien deze derde partij geregistreerd is in de EU-database als Erkend Luchtvrachtagent kan de zending als SPX beschouwd worden. In voorkomend geval zal deze derde partij wel de gegevens als vereist in gevolge de EU-verordening 185/210 (6.3.2.6) moeten vermelden. Indien deze derde partij niet als Erkend Luchtvrachtagent in de EU-database is geregistreerd, is de veilige keten niet geborgd en zal de zending als onveilig behandeld dienen te worden. Deze zending zal dan aan een beveiligingscontrole dienen te worden onderworpen door de eerst ontvangende Erkend Luchtvrachtagent.


Vraag 3:
Waar moet de security-informatie worden vermeld?

Antwoord:
De verordening laat ruimte om security-informatie te vermelden op de documentatie die bij de zending hoort. Mogelijkheden hiervoor zijn de AWB, FWB, ACN-bon of een aparte declaratie.

Wie kiest voor vermelding op de AWB, FWB of ACN-bon, kan de informatie plaatsen in het vak Remarks, bijvoorbeeld als volgt:
SPX / KC / NN / dd-mm-jjjj / uu:mm
In dit voorbeeld staat KC voor Known Consignor (Bekende Afzender) en is NN is de naam van de persoon (uit paragraaf 6.2.3.7.f), gevolgd door notatie van datum + tijdstip.


Vraag 4:
Wie is aansprakelijk voor vermelding van deze gegevens?

Antwoord:
De Erkend Agent is verantwoordelijk voor correcte vermelding van de gegevens over de zending. Mocht bij achteraf, bijvoorbeeld bij controle door de KMar, blijken dat hierbij opzettelijke fouten gemaakt zijn of sprake is van grove nalatigheid, dan kan de persoon strafrechtelijk vervolgd worden. Dit wordt nog uitgewerkt in de nationale wetgeving.


Vraag 5:
Bij een consolidatie zending, wordt geacht te zijn voldaan aan de eisen van punt 6.3.2.6 onder c), e), f) en g) (zie paragraaf 6.3.2.7). Is vermelding op HAWB of middels een afzonderlijke verklaring zoals in paragraaf 6.3.2.6 van Verordening 185/2010 staat voldoende en hoeft er verder niets op de Master AWB te staan buiten SPX/SCO?


Antwoord:
Je moet per HAWB aangeven waarom de zending SPX (of SCO is) en die informatie traceerbaar op file houden. Op de AWB kun je dan volstaan met SPX (of SCO).


Vraag 6:
Mag de security-informatie zoals SPX / KC ook alleen op de ACN-bon worden vermeld? Dus niet op de HAWB?

Antwoord:
Ja, dat mag de Erkende Agent zelf bepalen, mits de informatie beschikbaar is tot de zending aan boord van een luchtvaartuig wordt geladen en daarna gedurende 24 uur of indien langer, tijdens de volledige duur van de vlucht. (paragraaf 6.3.2.5, 6.3.2.6 en 6.3.2.7 van de 185/2010)


Vraag 7:
Mag een klant die bij een van onze collega’s als KC geregistreerd staat, maar niet bij ons, na overdracht van die verklaring, door ons als KC behandeld kan worden.
Antwoord:
Nee, dit mag niet.


Vraag 8:
Ben ik verplicht de EU database te raadplegen.

Antwoord:
Ja, een Erkend Agent / Bekende Afzender is verplicht te controleren of hij zaken doen met een Bekende Afzender / Erkend Agent.Bron : acn.nl