'Lopen we Amerika achterna, of is een AEO certificaat echt belangrijk?', was één van de stellingen die onlangs aan bod kwam tijdens het Customs & AEO seminar van Road Air. Dat het een onderwerp is dat leeft bij exporterend Nederland bleek uit de grote opkomst en de vragen die gesteld werden aan het panel.
Noël Egberts van Loyens & Loeff verteld over de zin van AEO certificering

Gastheer van het seminar Road Air, onder meer groot in luchtvrachtexpeditie, is al bijna klaar voor de nieuwe douaneregels. Naar verwachting is het medio oktober 2007 mogelijk bij de douane de AEO aanvraag in te dienen. “Wij willen voorop lopen en zullen dan ook direct de aanvraag indienen zodra dat mogelijk is,” zegt Ivo Aris managing director bij Road Air tijdens zijn openingswoord. Noël Egberts van adviesorganisatie Loyens & Loeff vervolgt met een presentatie en informeert de aanwezigen uitgebreid over het hoe en waarom van AEO. “AEO gecertificeerde bedrijven kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘green lane’,” zegt Egberts. “Het uitwisselen van goederen tussen verschillende landen wordt daardoor makkelijker en sneller.”

Supply chain security
In het kader van supply chain security worden de regels dus strenger. Na de aanslag op 11 september 2001 hebben de Amerikanen verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen waaronder Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). Egberts: “AEO sluit aan op C-TPAT.” Lopen we hiermee Amerika achterna of is het nu echt belangrijk? Volgens Egberts moet de handel worden gefaciliteerd. “Het is voor Nederland belangrijk een voortrekkersrol in te nemen anders lopen straks alle goederenstromen via onze buurlanden,” waarschuwt Egberts. Na het doen van een quick scan wordt bepaald of bedrijven gecertificeerd kunnen worden. Het certificeringsproces neemt 200 tot 300 uur in beslag.

Bedrijven met grote stromen hebben voordeel van AEO
Na afloop van de presentatie antwoordt het panel, onder leiding van Dirk ’t Hooft, directeur van NDL/HIDC, een aantal vragen uit het publiek. Op de vraag hoe het precies zit met het aannemen en screenen van personeel, geeft panellid René Polfliet, advisor group security Heineken antwoord. “Wij hebben moeten uitleggen hoe wij mensen aannemen. De persoon die het laatste bij de container is, is het belangrijkst.” Heineken is in 2003 gevalideerd voor CTPAT. Polfliet verteld dat de Amerikaanse autoriteiten in Nederland zijn geweest om Heineken te controleren. “Wij zijn nummer 13 importeur van Amerika en exporteren 800 containers per week. Wij moeten dus wel meedoen met de ‘war against terror’.” Godfried Smit van de EVO vult aan: “Niet iedereen hoeft gecertificeerd te worden. Alleen bedrijven met grote stromen die gebaat zijn met een snelle afhandeling hebben er voordeel bij. René de Koning, vice president international sales & marketing bij Road Air geeft aan dat Road Air als logistiek dienstverlener veranderd van dozenschuiver naar informatieprovider en daardoor kan dienen als AEO vraagbaak voor bedrijven.

Auteur Annemiek Jorritsma
Bron logistiek.nl dd 11 mei 2007