DEN HAAG - Jaco Stremler is aangesteld als nieuwe directeur Luchtvaart bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenM). Hij volgt in die hoedanigheid Rob Huyser op, die overstapte naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.


More...