De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op 8 april 2019 de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden, getiteld Wordt vervolgd: beproefd verzet. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd Verzet. (pdf, 1 MB)Dat onderzoek ging over de naleving van de wet door het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking.
Het vervolgonderzoek richtte zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit eerdere rapport serieus heeft genomen.


More...