Op 31 januari 2010 zal het EORI nummer definitief ingevoerd worden door de Nederlandse douane. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over dit nummer. In dit artikel kunt u lezen, wat dit nummer is, waarvoor het dient en wat de gevolgen van dit nummer zijn.

EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification en vindt zijn oorsprong in de zogenaamde veiligheidsverordening 648/2005. Het nummer is bedoeld voor bedrijven, of particulieren die regelmatig met de douane in de EU zaken doen. Met dit nummer kan een dergelijk bedrijf herkend worden door de douanes van alle EU-lidstaten. Het is een soort sofi-nummer voor bedrijven.
Volgens de douane levert het EORI nummer efficiency verbeteringen op. Zo zou de veiligheid verbeterd moeten worden, doordat de douane(s) beter in staat zijn risico analyses uit te voeren. Er kan beter gebruik gemaakt worden van AEO-statussen. Het aangifte proces zou erdoor moeten vereenvoudigen en er zou minder administratieve last voor alle partijen ontstaan.

In Nederland zal het EORI nummer bestaan uit de twee letters van de landcode (NL) en het fiscaalnummer, oftewel uw BTW nummer. Eigenlijk verandert dus niets, want bedrijven worden al aan de hand van deze gegevens door de douane herkend. Het enige dat wijzigt is dat de toevoeging (bijvoorbeeld .00, of .01) verdwijnt. Het EORI nummer wordt alleen toegekend aan juridische eenheden (op zichzelf staande bedrijven). Dit betekent dat voor filialen, die nu nog een eigen (sub)nummer hebben, dit nummer komt te vervallen en zij vanaf 31 januari met het nummer van hun hoofdvestiging moeten gaan werken. Als dit bij uw bedrijf van toepassing is, heeft u mogelijk al een brief van de douane hierover ontvangen. Als dit niet het geval is en u bent niet zeker of uw nummer komt te vervallen, is het verstandig met uw vergunningteam, of uw klantcoŲrdinator bij de douane contact op te nemen.

Indien uw bedrijf gebruik maakt van subnummers, dan heeft EORI gevolgen voor uw aangifte praktijk. Bij het afleveren van elektronische berichten, herkent de douane u nu nog aan uw fiscaalnummer. Als een filiaal een aangifte indient, herkent de douane dit filiaal aan de hand van het subnummer. Met EORI komt dit subnummer te vervallen. Er wordt echter wel een technische oplossing geboden voor dit probleem. Het is verstandig om voor uw bedrijf na te gaan, of u gebruik maakt van subnummers en vervolgens, als dit van toepassing is, bij uw softwareleverancier na te gaan of deze de juiste maatregelen heeft getroffen.

Ook als u geen subnummers gebruikt, maar wel zelf uw aangifte (elektronisch) indient bij de douane, is het verstandig bij uw softwareleverancier na te gaan, of de noodzakelijke aanpassingen tijdig en correct gedaan worden. In de aangifte zelf verandert namelijk ook het een en ander. Overal waar nu nog het fiscaalnummer vermeld moet worden, zal het EORI nummer nu ingevuld moeten worden. Voor de BTW komt er een nieuw vak in de (elektronische) aangifte. Dit is het vak OB-plichtige. Hier kan het fiscale nummer vermeld worden van het bedrijf dat de BTW betaalt bij import, of het nummer van de partij die gebruik maakt van verlegging van de BTW. Op de website van de douane staat vermeld dat dit in vak 44 ingevuld dient te worden, maar dit geldt enkel voor schriftelijke aangiftes.

Meerdere bedrijven hebben inmiddels van de douane een brief ontvangen, waarin hun EORI nummer aan hen werd meegedeeld. Als dit niet het geval is kunt u het nummer ook aanvragen, maar dit is niet per se nodig. Aangezien het EORI nummer afgeleid kan worden van het fiscaalnummer, kan dit zo ingevuld worden in de aangifte. Naar aanleiding van een eerste vermelding van het EORI-nummer in een aangifte ontvangt het bedrijf verdere informatie van de douane. Let wel op, want deze informatie wordt naar de afdeling in uw bedrijf verzonden waar ook de vergunningen afgegeven zijn. Dit is vaak de financiŽle afdeling. Informeer dus binnen uw bedrijf, of er reeds iets ontvangen is. Het aanvragen van een EORI nummer kan via een formulier dat u kunt downloaden van de website van de douane. U kunt dit formulier ook onderaan deze pagina downloaden. U kunt ook toestaan dat uw gegevens gepubliceerd worden. Ook hiervoor vindt u onderaan het formulier.
De douane vermeldt met dikgedrukte letters op haar website, dat het vanaf 31 januari 2010 verplicht is het EORI nummer te gebruiken bij alle douanehandelingen. Zo heet wordt de soep echter niet gegeten, want mocht u een EORI nummer niet weten, dan kunnen nog altijd de N.A.W. gegevens van het desbetreffende bedrijf in de aangifte ingevuld worden.

Al met al verandert voor bedrijven in de praktijk zeer weinig door de komst van EORI. De verandering is met name technisch. Het is dus wel belangrijk dat uw software in orde is voor 31 januari. Van efficiency voordelen kan voor bedrijven helaas niet gesproken worden, want het levert alleen maar een administratieve last op, al is deze maar eenmalig. Of de Nederlandse douane er zelf voordeel van heeft, is ook nog maar de vraag, want ook hier verandert in de praktijk weinig. Alleen de EU lijkt voordeel te hebben, door uniformiteit in identificatienummers en een centrale administratie.


bron : www.maco.nl