Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Vrijstelling wederinvoer USA

  Goedemorgen,

  Zou iemand mij antwoord kunnen geven op het volgende?
  Wij hebben kleppen staan die vanuit Amerika hierheen zijn gekomen om ook hier verkocht te worden. Echter is dit niet gebeurd en nu wil Amerika ze wel weer hebben. Moeten wij dan nogmaals invoerrechten betalen? Daar wij dit al betaald hadden toen de kleppen naar Nederland gestuurd werden? Hebben wij geen recht op vrijstelling?

  Alvast vriendelijk bedankt!
  Arina

 2. #2
  Naar mijn mening kan je bij de aangifte ten uitvoer een verzoek om terugbetaling indienen, mits de kleppen in ongewijzigde staat zijn.
  Degen die de exportaangifte gaat doen moet bepaalde codes gebruiken in de aangifte waardoor de aangifte geselecteerd wordt door de Douane. De goederen moet fysiek opgenomen worden om de identiteit vast te stellen. Met de uitslag van de controle kan een verzoek worden gedaan om teruggaven van de invoerrechten.
  Er is echter geen zekerheid dat je de rechten ook echt terug krijgt.
  Het is zaak om aan te tonen dat de terug te sturen goederen dezelfde zijn asl die reeds eerder zijn ingevoerd geweest, dmv. merken en nummers, correspondentie etc.
  Mvrgr.
  Frank

 3. #3
  dgvsfreak
  Guest
  Het verzoek om teruggaaf van rechten bij invoer kan worden gedaan onder bepaalde voorwaarden op grond van artikel 238 of 239 Communautair douanwetboek in dit geval. In beide gevallen is termijn 12 maanden na mededeling van rechten bij invoer.

  Voorwaarden art 238 CDW is bijvoorbeeld dat de goederen door importeur zijn geweigerd omdat deze gebreken vertonen. Goederen moeten in ongewijzigde staat worden uitgevoerd in dit geval en geadviseerd wordt om de goederen voor de uitvoer ook daadwerkelijk te tonen zodat de identificatie van de goederen kan worden vastgesteld en je daar achteraf geen issue over hebt.

  Teruggaaf art 238 zie handboek douane http://www.douane.nl/bibliotheek/han...ml#P1459_98018


  Maar let op ! Gebreken zijn voor risico koper
  Goederen kunnen worden uitgevoerd op grond van omstandigheden die volgens algemeen handelsgebruik voor het risico van de koper komen. Dan is er geen sprake van een gebrek of niet voldoen aan het koopcontract in de zin van art 238 CDW. Ook als de koper en verkoper afspraken maken die afwijken van het normale handelsgebruik, bestaat er geen recht op terugbetaling.


  Artikel 239 CDW bied ook mogelijkheden voor teruggaaf maar je kunt hier het beste een douane aangever voor benaderen om de juiste gronden in dit geval vast te stellen.

  Teruggaaf art 239 zie handboek douane http://www.douane.nl/bibliotheek/han...l#P1519_104000


  Rechten betalen bij invoer USA
  De EU douane wetgeving bied mogelijkheden om terugkerende goederen met vrijstelling van rechten in te voeren dus ik vermoed dat in de USA ook een soortegelijke regeling bestaat. In dit geval zal in elk geval belangrijk zijn dat de uitvoer aangifte van de zending uit de USA van destijds in bezit is zodat bij de wederinvoer in de USA kan worden aangetoond dat de goederen een USA oorsprong hebben. Ik adviseer je om dit van tevoren met een douane aangever te bespreken zodat alle noodzakelijk bescheiden en procedures "in place " zijn.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •