Geen btw-heffing bij invoer van op Schiphol gekochte camera

Amsterdam, 8 oktober 2009 - De douanekamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 8 oktober 2009 een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat geen omzetbelasting verschuldigd is ter zake van invoer door een particulier over een op Schiphol gekochte camera.

Aanschaf camera
Belanghebbende, een inwoner van Nederland, heeft bij vertrek vanaf Schiphol naar Latijns-Amerika “achter de douane” een camera gekocht. Die koop/verkoop is een "levering in het vrije verkeer door een ondernemer", ter zake waarvan omzetbelasting (19%) is verschuldigd. Het nultarief is op deze levering niet van toepassing omdat belanghebbende in Nederland woont.

Gedoogbeleid
Hoewel de verkopende ondernemer de verschuldigde omzetbelasting niet heeft betaald, wordt deze niet van hem nageheven. De reden is, zo heeft de inspecteur meegedeeld, dat voor ondernemers “achter de douane” een gedoogbeleid geldt inhoudende dat, in strijd met de wettelijke bepalingen, ongeacht de woonplaats van de koper het nultarief kan worden toegepast ingeval de reisbestemming buiten de EU ligt.

Heffing bij invoer van de camera
Bij terugkeer is, na controle op Schiphol door een douane-ambtenaar, aan belanghebbende omzetbelasting in rekening gebracht in verband met de invoer van de camera. Die invoer is een belastbaar feit voor de omzetbelasting. Voor de heffing van douanerechten geldt in dit geval een vrijstelling op grond van de regeling "terugkerende goederen". Voor de omzet-belasting wordt ook vrijstelling verleend, maar alleen indien wordt aangetoond dat er (al) omzetbelasting op de camera drukt.

Ook vrijstelling voor omzetbelasting
Het Hof oordeelt dat belanghebbende heeft voldaan aan deze bewijslast en wijst daarbij op de systematiek van de heffing van omzetbelasting. Ingeval een particulier in het vrije verkeer van Nederland een goed koopt van een ondernemer, is in de koopprijs de wettelijk verschuldigde omzetbelasting begrepen. De koper kan ervan uitgaan dat op de camera omzetbelasting drukt. Dat is ook zo als de inspecteur gedoogt dat de leverancier op Schiphol de wettelijk verschuldigde omzetbelasting niet betaalt.Dit geldt temeer nu de leverancier de desbetreffende camera’s aanbiedt voor een vaste prijs, ongeacht de reisbestemming van de koper.


LJ Nummer
BJ9435

Bron: Gerechtshof Amsterdam
Datum actualiteit: 8 oktober 2009