Informatiebijeenkomst voor AEO-certificaathouders in juni

28 mei 2010

De Douane nodigt alle houders van een Authorised Economic Operator-certificaat uit voor een informatiebijeenkomst in juni. Tijdens deze bijeenkomst komen onder meer actuele zaken over het AEO-certificaat aan de orde.
Zo staan de inrichting van de faciliteiten voor AEO-certificaathouders en het onderhouden van de AEO-status op het programma.
AEO-deskundigen ontmoeten

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel waarbij AEO-certificaathouders hun ervaringen over de AEO-status kunnen delen. Ook kunnen zij in gesprek gaan met ons regionale management en AEO-deskundigen.
Verschillende data


Wij sturen AEO-certificaathouders een persoonlijke uitnodiging voor één van de volgende 4 bijeenkomsten:
  • Rotterdam - 1 juni
  • Eindhoven -7 juni
  • Amsterdam - 16 juni
  • Zwolle - 22 juni
Uit een enquête onder certificaathouders blijkt dat zij onder meer behoefte te hebben aan betere communicatie over de AEO. Daarom organiseren wij deze bijeenkomsten.