Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  Basis inschrijving voorraadadministratie DGVS, welke administratie is nu leidend ?

  Basis inschrijving voorraadadministratie DGVS, welke administratie is nu leidend ?

  Inmiddels bereiken mij via diverse bronnen meer en meer vragen rondom de juridische aspecten met betrekking tot het op Schiphol tot standgekomen DGVS ( douane goederen volgsysteem ) vormgegeven in de douanebestemming vrije zone.

  Vandaag ontving ik een interessante vraag met betrekking tot het voeren van de voorraadadministratie binnen de vrijze zone, wat is nu het geval.

  Binnen de vrije zone is de ACN ( Air Cargo Netherlands ) aangewezen als beheerder van DGVS . Binnen DGVS zijn er deelnemers die een vergunning kunnen krijgen van de douane om deel te mogen nemen aan DGVS.

  Een door een deelnemers geschetst knelpunt is het verschil tussen de voorraad zoals gevoerd in de eigen warehouse management applicatie zoals de deelnemer dit controleert en verantwoord voor interne en douane doeleinden en de voorraadadministratie zoals deze bij de douane bekend is binnen DGVS.

  Alhoewel de deelnemer daadwerkelijk goederen fysiek controleert / telt voordat deze in de administratie van de deelnemer worden opgenomen ( in de oude situatie met de vergunning entrepot type C werden de goederen onder het stelsel van douane-entrepot geplaatst ), wordt er naast deze verantwoording tevens een in het luchtvrachtverkeer gebruikelijk cargo imp FSU bericht RCF = Recieved from Flight bericht naar DGVS verzonden.

  Dit FSU ( freight status update ) bericht is niet een binnen het Cargo Imp gedefinieerd bericht om met de douane te communiceren maar dient wel als basis voor de verantwoording van de goederen in de DGVS administratie. Berichten voor communicatie met de douane zijn bijvoorbeeld :

  CIR Customs Inventory Report
  CSI Customs Supplementary Information
  CSN Customs Status Notification

  Het blijkt dan ook dat de FSU berichten welke zijn bedoeld om status update te verstrekken over zendingen in sommige gevallen niet, onvolledig of dubbel worden verzonden. Dit leidt vervolgens tot een onvolledige inschrijvingen of dubbele inschrijvingen in het DGVS systeem. De douane status verantwoording wordt bovendien niet uit dit FSU bericht gehaald welke wordt ingediend door de deelnemer maar uit het FFM ( Airline Flight Manifest ) of FWB ( electronische airwaybill ) afgeleid welke door een derde partij , te weten de luchtvaartmaatschappij, wordt ingediend.

  Of deze FSU berichtgeving kan dienen als een basis voor het verantwoorden van goederen in een voorraadadministratie is juridisch bezien maar zeer de vraag. Mijn mening is dat dit zeker niet het geval kan zijn om meedere redenen dan welke zojuist genoemd zijn. Zie hierover ook mijn artikel http://www.douanehulp.nl/vbulletin/t...nu-de-aangever

  Vervelend wordt het wel als de douane deze FSU berichtgeving en de verbonden inschrijving van goederen in DGVS als voorraadadministratie aanmerkt. Enerzijds is het de douane bekend van het begin van de start van de vrije zone dat enorme virtuele verschillen aan de orde waren maar heeft de douane niet eerder dan medio 2010 naar deelnemers gecommuniceerd dat ook de voorraad binnen DGVS actueel diende te worden gehouden. Zo zijn de voorraden in DGVS enorm opgelopen en vervuilt maar worden de deelnemers nu gevraagd deze voorraadverschillen tot zelf de periode 2007 ( middels steekproeven ) te verantwoorden ?

  Daarnaast heeft de douane ook kenbaar gemaakt om per mismatch regel een administratieve boete op te kunnen gaan leggen en eventueel de rechten bij invoer te heffen. Dit laatste zal met de conclusie advocaat generaal in de zaak nummer C-28/11 Eurogate Distribution ) 8 maart 2012 zeker het geval moeten zijn.

  Dat wordt dat een vreemde situatie.
  In het geval een deelnemer een zending conform in zijn administratie heeft opgenomen en de uitslag heeft vastgelegd met vereiste gegeven maar een FSU bericht niet is verzonden doet zich de situatie voor dat de goederen in de virtuele administratie van DGVS te laat zijn ingeschreven of worden uitgeschreven.

  Conclusie
  Zonder een met juiste waarborgen omklede voorwaarden met betrekking tot uitwisseling van berichten welke tot het doen van een douane aangifte leidt, is sprake van een onbetrouwbare vorm van dubbele boekhouding welke onnodig hoge administratieven lastendruk voor het bedrijfsleven tot gevolg heeft.

  Meent de douane dat zij zich op een juist standpunt stelt en de voorraad in DGVS als basis kan laten dienen voor de heffing van mogelijk rechten bij invoer indien verschillen worden geconstateerd dan vrees ik dat het afhandelen van vliegtuigen wegens failissement van de afhandelaren een aanzienlijke vertraging zal oplopen.

  Alle informatie welkom over de perikelen rondom DGVS, vragen welkom op het forum of op mijn blog .
  Last edited by Douane Jurist; 03-29-2012 at 09:46 PM.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •